VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 11-07-2019 13:30 uur
Voorzitter: Adriaan Hoogendoorn
Griffier: Mieke Bouwman


Raadzaal
0
1
1
3
3
14
2
6
7
6
6
5
10
4
2
2
2
2
0