VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 07-11-2019 13:30 uur
Voorzitter: Adriaan Hoogendoorn
Griffier: Mieke Bouwman


Raadzaal
0
6
0
0
4
1
32
7
3
9
1
0