Raadsbrieven

102. Raadsbrief voornemen niet in beroep te gaan vaststellingsbesluit 2019-202

99. Raadsbrief Ontwerp bestemmingsplan ‘Schildwolde, Meenteweg 69’

96. Raadsbrief besluit harmonisatie tarieven binnensportaccommodatie

98. Raadsbrief bestemmingsplan Kindcentrum Siddeburen

97. Raadsbrief over de overdracht van het scholenprogramma

95. Raadsbrief inzake Ontwerpbestemmingsplan KC Woldwijck 2

93. Raadsbrief Indiening projecten leefbaarheidsgelden NPG

85. Raadsbrief Vastgesteld Beleid paardenhouderijen en Aan-huis-verbonden beroepen en bed

81. Raadsbrief - Informatie evaluatie project Lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

77. Raadsbrief - Juni rapportage jeugdhulp 2018 – 2019

01. Raadsbrief - Vaststelling subsidies 2016 en 2017 Kwartier Zorg en Welzijn

73. Raadsbrief - Informatie over voorontwerp bestemmingsplan Hoogezand, Foxham 45-47

72. Raadsbrief - Verkabeling hoogspanningstracé Hoogezand

71. Raadsbrief - Stopzetting detachering Kielzogdocenten

68. Raadsbrief - Provinciaal subsidieaanvraag NPG voor shuttlepilot in Sappemeer

67. Raadsbrief - Ontwerp Verzamelbestemmingsplan 2019-1

61. Raadsbrief - Onderzoek tekorten jeugd Pro Facto

59. Raadsbrief - Convenant Actiecentrum Veiligheid & Zorg

55. Raadsbrief - Nadere informatie subsidietoewijzing door Provincie i.r.t. raadsstukken

48. Raadsbrief - Tarieven Hulp bij het Huishouden

46. Raadsbrief - Voorschot Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild

41. Raadsbrief - Stand van zaken Herinrichting Centrumgebied Slochteren

39. Raadsbrief - Uitkomst aanbesteding uitvoering fase 2 Het Kielzog

34. Raadsbrief - Overname Steendammmerbrug te Steendam van het waterschap Hunze en Aa's

30. Raadsbrief - Ontwerp Bestemmingsplan Hoogezand Stadshart Tussenhof

29. Raadsbrief - Sluting huisartsenpost Hoogezand

27. Raadsbrief - Voorontwerp Bestemmingsplan KC Kolham

21. Raadsbrief - Decembercirculaire gemeentefonds 2018

20. Raadsbrief - Ontwerpbestemmingsplan Transformatorstation Meeden

18. Raadsbrief - Najaarsrapportage Omgevingsdienst Groningen

17. Raadsbrief - Ontwerp Verzamelbestemmingsplan 2018

15. Raadsbrief - Middelen IBOR

13. Raadsbrief - Proces recreatiewoningen en bedrijvigheid recreatiegebied Meerwijck

11. Raadsbrief - Verzoek verlenging recht van opstal Noorderweg 1 Slochteren

09. Raadsbrief - Voortgang project Stadshart Noord

08. Raadsbrief - Debiteurenincasso van bijstandsvorderingen

07. Raadsbrief - Aanvulling antwoord college Groningen Fonds Tekortgemeenten

04. Raadsbrief - Beheerplan Gemeentelijke gebouwen