Raadsbrieven

141. Raadsbrief ontwerpbestemmingsplan 'reparatie geluidszone industrieterreinenen Sappemeer-Oost en Foxhol

140. Raadsbrief subsidie onderhoud tennis accomodaties voormalig Menterwolde

136. Raadsbrief versterkingsprojecten Scholenprogramma

130. Raadsbrief Ontwerpbestemmingsplan Hoogezand, Sluiskade-Werfkade

129. Raadsbrief Managementletter Interim Controle 2019

128. Raadsbrief Ontwerp bestemmingsplan Zuidbroek - entree Gouden Driehoek

127. Raadsbrief Afwegingskader bescherming karakteristieke objecten

126. Raadsbrief Versterking kade Afwateringskanaal Steendam-Tjuchem en verleggen ETW project Kadeversterking Afwateringskanaal Steendam-Tjuchem

125. Raadsbrief Beschikking Regeling Reductie Energiegebruik particuliere woningeigenaren