Raadsbrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

333. Raadsbrief Prestatieafspraken 2022 tussen corporaties, huurderorganisaties en gemeente Midden-Groningen 3 documenten

306. Raadsbrief Voortgang Walstraschool 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

311. Raadsbrief uitstel rechtmatigheidsverantwoording 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

332. Raadsbrief omgevingsvergunning 8 woningen gebr. Bollegraafstraat 10-24 De Weerterij Siddeburen 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

331. Raadsbrief proces beleidsplan Recreatie en Toerisme 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

330. Raadsbrief eerste aanzet ruimtelijk-economisch perspectief A7 N33 3 documenten

329. Raadsbrief ontwerp verzamelbestemmingsplan 2021 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

328. Raadsbrief ontwerpbestemmingsplan Muntendam, Tolweg Fase 2 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

327. Raadsbrief Overdracht planologische bevoegdheid hoogspanningsstation Meeden 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

326. Raadsbrief aanpak verpauperde panden 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

325. Raadsbrief Nationaal Programma Onderwijs en jeugdondersteuners 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

324. Raadsbrief beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2021-2022 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

323. Raadsbrief jaarverslag commissiebezwaar 2020 2 documenten

322. Raadsbrief Klanttevredenheidonderzoek BWRI 4 documenten

321. Raadsbrief Martinizorg 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

320. Raadsbrief Harmoniseren dorps- en wijkbudgetten 2 documenten

319. Raadsbrief stand van zaken Sociaal Domein 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

318. Raadsbrief voorziening extern bluswater 2 documenten

317. Raadsbrief Centrumplan Muntendam 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

316. Raadsbrief Verlenging zorg nabij 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

315. Raadsbrief integraal Huisvestingsplan 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

314. Raadsbrief deelname gemeente aan bewustwordingsacties mensenrechten 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

313. Raadsbrief leefbaarheidsfonds 2022 2 documenten

312. Raadsbrief incassovisie 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

310. Raadsbrief jaarverslag Archiefzorg en -beheer 2020 Midden-Groningen 5 documenten

309. Raadsbrief motie menstruatieproducten toegankelijk maken 3 documenten

308. Raadsbrief verstedelijkingsstrategie en andere ontwikkelingen perspectief en samenhang 2 documenten

307. Raadsbrief Urgente opgave opvang vluchtelingen en huisvesting “statushouders” 2 documenten

301. Raadsbrief toeslagenaffaire 3 documenten

300. Raadsbrief aangepaste planning omgevingsvisie 2 documenten

299. Raadsbrief jaarverslag 2020 Nationaal Programma Groningen 2 documenten

298. Raadsbrief last onder dwangsom Windpark N33 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

297. Raadsbrief stand van zaken versterking 3 documenten

296. Raadsbrief financiën scholenprogramma 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

295. Raadsbrief ontwerpbestemmingsplan Vosholen fase 2 deelplan 1B 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

294. Raadsbrief locatie keuze Walstraschool 3 documenten

293. Raadsbrief inspraakreactie dienstregeling OV-Bureau 2022 2 documenten

292. Raadsbrief jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2020 2 documenten

291. Raadsbrief Jaarverslag Regio Deal Oost-Groningen 2020 2 documenten

290. Raadsbrief Concept-Wijzigingsverordening APV en concept-evenementenbeleid 4 documenten

289. Raadsbrief Jaarverantwoording handhaving kinderopvang 2020 2 documenten

287. Raadsbrief Oplegging last onder dwangsom verlichting windpark N33 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

286. Raadsbrief openingstijden Huis van Cultuur en Bestuur 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

285. Raadsbrief Zon-op-dak initatieven 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

284. Raadsbrief Zoutwinning bespreekstuk beroep op instemmingsbesluit Winningsplan 2018 Nedmag 6 documenten

283. Raadsbrief Uitkomst deelonderzoeken benchmark formatie en kosten 2020 Midden-Groningen en vervolg 1 document

282. Raadsbrief motie handhaving windpark N33 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

281. Raadsbrief BP partiële herziening woongebieden 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

280. Stand van zaken corona mei 2021 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

278. Raadsbrief Stand van zaken duurzaamheidsbeleid 2021 2 documenten

276. Raadsbrief stand van zaken Sociaal Domein 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

275. Raadsbrief obstakelverlichting windpark N33 2 documenten

274. Raadsbrief motie buslijn 174 Zuidbroek-Groningen 3 documenten

273. Raadsbrief Integrale advisering Publiek Vervoer 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

272. Raadsbrief centrale huisvesting huis van Cultuur en Bestuur 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

271. Raadsbrief reactie onderzoek diepe ondergrond 3 documenten

270. Raadsbrief reactie wetsvoorstel Wat na Nul 4 documenten

269. Raadsbrief Toukomst 3 documenten

268. Raadsbrief 0-meting NPG 2 documenten

267. Raadsbrief stand van zaken coronacompensatie middelen 2 documenten

266. Raadsbrief Methodeboek lokaal eigendom en participatie 3 documenten

264. Raadsbrief afhandeling initiatieven zonneparken 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

263. Raadsbrief uitkomsten Pilot Samenwerking gemeente en beschermingsbewindvoerder 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

262. Raadsbrief Uitspraak Raad van State over bestemmingsplan Klaas Nieboerweg, bedrijventerreinen Foxhol 1 document

261. Raadsbrief voortgang handhavingsbeleid recreatieverblijven 2 documenten

260. Raadsbrief Start bouwuitvoering Kindcentrum Siddeburen 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

259. Raadsbrief Normenkader Midden-Groningen 3 documenten

258. Raadsbrief effectenanalyse winkelpark 2 documenten

257. Raadsbrief jaarverslag commissie bezwaar 2019 2 documenten

256. Raadsbrief aanvullende informatie Ouderenbeleid 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

255. Raadsbrief toezicht jaarverslag 2020 2 documenten

254. Raadsbrief initiatiefvoorstel Bungalowpark De Leine 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

253. Raadsbrief ontwikkeling Eilandenrijk 3A Harkstede 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

252. Raadbrief bruggen 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

251. Raadsbrief beleidsregels subsisidies en coronapandemie 2021 2 documenten

250. Raadsbrief huisvesting statushouders 2 documenten

249. Raadsbrief concept verordening speelautomatenhal MG 2021 2 documenten

248. Raadsbrief Toekomstagenda 2 documenten

247. Raadsbrief informatie geactualiseerd Erfgoedprogramma 6 documenten

257. Raadsbrief jaarverslag commissie bezwaar 2019 2 documenten

256. Raadsbrief aanvullende informatie Ouderenbeleid 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

255. Raadsbrief Toezicht jaarverslag 2020 2 documenten

254. Raadsbrief reactie college op initiatiefvoorstel: aanpassing bestemmingsplan betreffende het deel bungalowpark de Leine 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

253. Raadsbrief ontwikkeling Eilandenrijk 3A Harkstede 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

252. Raadsbrief bruggen 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

251. Raadsbrief beleidsregels en coronapandemie 2021 2 documenten

250. Raadsbrief huisvesting statushouders 2 documenten

249. Raadsbrief concept verordening speelautomatenhal 2021 MG 2 documenten

246. Raadsbrief Tweede Kamerverkiezingen 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

245. Raadsbrief inzet stelpost Nog te maken kosten corona 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

244. Raadsbrief Ontwerpbestemmingsplan Muntendam, Oosterweg 41b en Egypteneind 10 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

243. Raadsbrief decembercirculaire 2020 2 documenten

242. Raadsbrief Vaststellen VHT-Omgevingsbeleidsplan 3 documenten

333. Raadsbrief Prestatieafspraken 2022 tussen corporaties, huurderorganisaties en gemeente Midden-Groningen.pdf

-
333-Raadsbrief-Prestatieafspraken-2022-tussen-corporaties-huurderorganisaties-en-gemeente-Midden-Groningen.pdf PDF, 81 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

333.1 Bijlage prestatieafspraken 2022.pdf

-
333-1-Bijlage-prestatieafspraken-2022.pdf PDF, 424 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

333.2 Bijlage Kaderafspraken gemeente Midden-Groningen 2021-2026.pdf

-
333-2-Bijlage-Kaderafspraken-gemeente-Midden-Groningen-2021-2026.pdf PDF, 968 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

306. Raadsbrief Walstraschool voortgang.pdf

-
306-Raadsbrief-Walstraschool-voortgang.pdf PDF, 67 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

311. Raadsbrief uitstel rechtmatigheidsverantwoording.pdf

-
311-Raadsbrief-uitstel-rechtmatigheidsverantwoording.pdf PDF, 35 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

332. Raadsbrief omgevingsvergunning 8 woningen gebr. Bollegraafstraat 10-24 De Weerterij Siddeburen.pdf

-
332-Raadsbrief-omgevingsvergunning-8-woningen-gebr-Bollegraafstraat-10-24-De-Weerterij-Siddeburen.pdf PDF, 53 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

331. Raadsbrief proces beleidsplan Recreatie en Toerisme.pdf

-
331-Raadsbrief-proces-beleidsplan-Recreatie-en-Toerisme.pdf PDF, 66 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

330. Raadsbrief eerste aanzet ruimtelijk-economisch perspectief A7 N33.pdf

-
330-Raadsbrief-eerste-aanzet-ruimtelijk-economisch-perspectief-A7-N33.pdf PDF, 96 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

330.1 Bijlage 1 Ruimtelijk economisch perspectief A7-N33.pdf

-
330-1-Bijlage-1-Ruimtelijk-economisch-perspectief-A7-N33.pdf PDF, 12.46 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

330.2 Bijlage 2 Marktanalyse A7 N33.pdf

-
330-2-Bijlage-2-Marktanalyse-A7-N33.pdf PDF, 4.15 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

329. Raadsbrief ontwerp verzamelbestemmingsplan 2021.pdf

-
329-Raadsbrief-ontwerp-verzamelbestemmingsplan-2021.pdf PDF, 50 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

328. Raadsbrief ontwerpbestemmingsplan Muntendam, Tolweg Fase 2.pdf

-
328-Raadsbrief-ontwerpbestemmingsplan-Muntendam-Tolweg-Fase-2.pdf PDF, 52 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

327. Raadsbrief Overdracht planologische bevoegdheid hoogspanningsstation Meeden.pdf

-
327-Raadsbrief-Overdracht-planologische-bevoegdheid-hoogspanningsstation-Meeden.pdf PDF, 43 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

326. Raadsbrief aanpak verpauperde panden.pdf

-
326-Raadsbrief-aanpak-verpauperde-panden.pdf PDF, 83 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

325. Raadsbrief Nationaal Programma Onderwijs en jeugdondersteuners.pdf

-
325-Raadsbrief-Nationaal-Programma-Onderwijs-en-jeugdondersteuners.pdf PDF, 87 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

324. Raadsbrief beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2021-2022.pdf

-
324-Raadsbrief-beleidsuitgangspunten-jaarwisseling-2021-2022.pdf PDF, 76 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

323. Raadsbrief jaarverslag commissiebezwaar 2020.pdf

-
323-Raadsbrief-jaarverslag-commissiebezwaar-2020.pdf PDF, 66 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

323.1 Bijlage Jaarverslag commissiebezwaar 2020.pdf

-
323-1-Bijlage-Jaarverslag-commissiebezwaar-2020.pdf PDF, 791 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

322. Raadsbrief Klantonderzoek BWRI.Pdf

-
322-Raadsbrief-Klantonderzoek-BWRI.Pdf PDF, 70 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

322.1 definitief rapport kwalitatief onderzoek.pdf

-
322-1-definitief-rapport-kwalitatief-onderzoek.pdf PDF, 1.36 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

322.2 Brief adviesraad sociaal domein KTO.pdf

-
322-2-Brief-adviesraad-sociaal-domein-KTO.pdf PDF, 175 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

322.3 Brief college aan adviesraad sociaal domein.pdf

-
322-3-Brief-college-aan-adviesraad-sociaal-domein.pdf PDF, 93 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

321. Raadsbrief Martinizorg.pdf

-
321-Raadsbrief-Martinizorg.pdf PDF, 52 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

320. Raadsbrief Harmoniseren dorps- en wijkbudgetten.pdf

-
320-Raadsbrief-Harmoniseren-dorps-en-wijkbudgetten.pdf PDF, 59 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

320.1 Bijlage 1 raadsbrief harmoniseren dorps- en wijkbudgetten.pdf

-
320-1-Bijlage-1-raadsbrief-harmoniseren-dorps-en-wijkbudgetten.pdf PDF, 331 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

319. Raadsbrief stand van zaken sociaal domein september 2021.Pdf

-
319-Raadsbrief-stand-van-zaken-sociaal-domein-september-2021.Pdf PDF, 182 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

318. Raadsbrief voorziening extern bluswater.pdf

-
318-Raadsbrief-voorziening-extern-bluswater.pdf PDF, 66 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

318.1 bijlage Raden Bluswatervoorziening risico-acceptatie brief raden.pdf

-
318-1-bijlage-Raden-Bluswatervoorziening-risico-acceptatie-brief-raden.pdf PDF, 199 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

317. Raadsbrief Centrumplan Muntendam.pdf

-
317-Raadsbrief-Centrumplan-Muntendam.pdf PDF, 281 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

316. Raadsbrief Verlenging Zorg Nabij.pdf

-
316-Raadsbrief-Verlenging-Zorg-Nabij.pdf PDF, 53 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

315. Raadsbrief integraal Huisvestingsplan.pdf

-
315-Raadsbrief-integraal-Huisvestingsplan.pdf PDF, 118 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

314. Raadsbrief deelname gemeente aan bewustwordingsacties mensenrechten.pdf

-
314-Raadsbrief-deelname-gemeente-aan-bewustwordingsacties-mensenrechten.pdf PDF, 53 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

313. Raadsbrief leefbaarheidsfonds 2022.pdf

-
313-Raadsbrief-leefbaarheidsfonds-2022.pdf PDF, 52 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

313.1 Bijlage Nadere regels subsidie leefbaarheidsfonds Midden-Groningen 2022.pdf

-
313-1-Bijlage-Nadere-regels-subsidie-leefbaarheidsfonds-Midden-Groningen-2022.pdf PDF, 88 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

312. Raadsbrief incassovisie.pdf

-
312-Raadsbrief-incassovisie.pdf PDF, 101 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

310. Raadsbrief jaarverslag Archiefzorg en -beheer 2020 Midden-Groningen.pdf

-
310-Raadsbrief-jaarverslag-Archiefzorg-en-beheer-2020-Midden-Groningen.pdf PDF, 57 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

310.1. Jaarverslag archiefzorg en -beheer 2020 Midden-Groningen.pdf

-
310-1-Jaarverslag-archiefzorg-en-beheer-2020-Midden-Groningen.pdf PDF, 112 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

310.2 Collegevoorstel jaarverslag Archiefzorg en -beheer 2020 MG.pdf

-
310-2-Collegevoorstel-jaarverslag-Archiefzorg-en-beheer-2020-MG.pdf PDF, 65 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

310.3 bijlage 1 IQ lijst bij jaarverslag 2020.pdf

-
310-3-bijlage-1-IQ-lijst-bij-jaarverslag-2020.pdf PDF, 1.95 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

310.4 Bijlage 2 Uitwerking KPI jaarverslag archiefzorg en beheer 2020.pdf

-
310-4-Bijlage-2-Uitwerking-KPI-jaarverslag-archiefzorg-en-beheer-2020.pdf PDF, 199 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

309. Raadsbrief motie menstruatieproducten toegankelijk maken.pdf

-
309-Raadsbrief-motie-menstruatieproducten-toegankelijk-maken.pdf PDF, 34 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

309.1 Bijlage Notitie toegankelijker maken menstruatieproducten (663283) (2.0).pdf

-
309-1-Bijlage-Notitie-toegankelijker-maken-menstruatieproducten-663283-2-0.pdf PDF, 83 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

309.2 M015. Motie SP PvdA Menstruatieproducten toegankelijk maken.pdf

-
309-2-M015-Motie-SP-PvdA-Menstruatieproducten-toegankelijk-maken.pdf PDF, 104 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

308. Raadsbrief verstedelijkingsstrategie en andere ontwikkelingen perspectief en samenhang.pdf

-
308-Raadsbrief-verstedelijkingsstrategie-en-andere-ontwikkelingen-perspectief-en-samenhang.pdf PDF, 140 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

308.1 Bijlage Verstedelijkingsstrategie RGA.pdf

-
308-1-Bijlage-Verstedelijkingsstrategie-RGA.pdf PDF, 3.02 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

307. Raadsbrief Urgente opgave opvang vluchtelingen en huisvesting “statushouders”.pdf

-
307-Raadsbrief-Urgente-opgave-opvang-vluchtelingen-en-huisvesting-statushouders.pdf PDF, 71 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

307.1 Bijlage bestuurlijke brief COA Urgente opgave opvang en huisvesting.pdf

-
307-1-Bijlage-bestuurlijke-brief-COA-Urgente-opgave-opvang-en-huisvesting.pdf PDF, 113 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

301. Raadsbrief toeslagenaffaire.Pdf

Raadsbrieven
301-Raadsbrief-toeslagenaffaire.Pdf PDF, 71 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

301.1 Bijlage 1_ brief benaderen ouders.Pdf

Raadsbrieven
301-1-Bijlage-1-brief-benaderen-ouders.Pdf PDF, 67 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

301.1 Bijlage 2_ brief benaderen ouders 2.Pdf

Raadsbrieven
301-1-Bijlage-2-brief-benaderen-ouders-2.Pdf PDF, 51 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

300. Raadsbrief aangepaste planning omgevingsvisie.pdf

Raadsbrieven
300-Raadsbrief-aangepaste-planning-omgevingsvisie.pdf PDF, 75 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

300.1 bijlage herziene aanpak omgevingsvisie.pdf

Raadsbrieven
300-1-bijlage-herziene-aanpak-omgevingsvisie.pdf PDF, 462 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

299. Raadsbrief jaarverslag 2020 Nationaal Programma Groningen.pdf

-
299-Raadsbrief-jaarverslag-2020-Nationaal-Programma-Groningen.pdf PDF, 48 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

299.1 Bijlage Jaarverslag 2020_Nationaal Programma Groningen.pdf

-
299-1-Bijlage-Jaarverslag-2020-Nationaal-Programma-Groningen.pdf PDF, 4.83 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

298. Raadsbrief last onder dwangsom Windpark N33.pdf

-
298-Raadsbrief-last-onder-dwangsom-Windpark-N33.pdf PDF, 65 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

297. Raadsbrief stand van zaken versterking.pdf

-
297-Raadsbrief-stand-van-zaken-versterking.pdf PDF, 88 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

297.1 bijlage 1 stava verterking kamerbrief-over-typologieaanpak.pdf

-
297-1-bijlage-1-stava-verterking-kamerbrief-over-typologieaanpak.pdf PDF, 133 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

297.2 Bijlage 2. Kamerbrief+Meerjaren+versterkingsplan+voortgang+versterken+en+bestuurlijke+afspraken.pdf

-
297-2-Bijlage-2-Kamerbrief-Meerjaren-versterkingsplan-voortgang-versterken-en-bestuurlijke-afspraken.pdf PDF, 117 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

296. Raadsbrief financiën scholenprogramma.pdf

-
296-Raadsbrief-financien-scholenprogramma.pdf PDF, 57 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

RB 295. Raadsbrief ontwerpbestemmingsplan Vosholen fase 2 -deelplan 1B.pdf

-
RB-295-Raadsbrief-ontwerpbestemmingsplan-Vosholen-fase-2-deelplan-1B-1.pdf PDF, 66 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

RB 294. Raadsbrief locatie keuze Walstraschool.pdf

-
RB-294-Raadsbrief-locatie-keuze-Walstraschool-1.pdf PDF, 46 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

RB 294.1 bijlage 1 Informatiebrief Walstraschool november 2020.pdf

-
RB-294-1-bijlage-1-Informatiebrief-Walstraschool-november-2020-1.pdf PDF, 615 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

RB 294.2 bijlage 2 Informatiebrief Walstraschool juni 2021.pdf

-
RB-294-2-bijlage-2-Informatiebrief-Walstraschool-juni-2021-1.pdf PDF, 792 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

293. Raadsbrief inspraakreactie dienstregeling OV-Bureau 2022.pdf

-
293-Raadsbrief-inspraakreactie-dienstregeling-OV-Bureau-2022.pdf PDF, 39 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

293.1 bijlage inspraakreactie dienstregling OV-Bureau 2022.pdf

-
293-1-bijlage-inspraakreactie-dienstregling-OV-Bureau-2022.pdf PDF, 584 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

292. Raadsbrief jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2020.pdf

-
292-Raadsbrief-jaarverslag-Adviesraad-Sociaal-Domein-2020.pdf PDF, 48 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

292.1 Jaarverslag 2020 ASD.pdf

-
292-1-Jaarverslag-2020-ASD.pdf PDF, 191 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

291. Raadsbrief Jaarverslag Regio Deal Oost-Groningen 2020.pdf

-
291-Raadsbrief-Jaarverslag-Regio-Deal-Oost-Groningen-2020.pdf PDF, 51 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

291.1 Jaarverslag 2020 Regio Deal Oost-Groningen.pdf

-
291-1-Jaarverslag-2020-Regio-Deal-Oost-Groningen.pdf PDF, 873 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

290. Raadsbrief Concept-Wijzigingsverordening APV en concept-evenementenbeleid.pdf

-
290-Raadsbrief-Concept-Wijzigingsverordening-APV-en-concept-evenementenbeleid.pdf PDF, 81 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

290.1 Concept-verordening wijziging APV.pdf

-
290-1-Concept-verordening-wijziging-APV.pdf PDF, 38 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

290.2 Concept-evenementenbeleid.pdf

-
290-2-Concept-evenementenbeleid.pdf PDF, 239 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

290.3 brochure-evenementenverzekering-gemeenten.pdf

-
290-3-brochure-evenementenverzekering-gemeenten.pdf PDF, 225 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

289. Raadsbrief Jaarverantwoording handhaving kinderopvang 2020.pdf

-
289-Raadsbrief-Jaarverantwoording-handhaving-kinderopvang-2020.pdf PDF, 69 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

289.1 Bijlage Jaarverantwoording Kinderopvang Gemeenten 2020.pdf

-
289-1-Bijlage-Jaarverantwoording-Kinderopvang-Gemeenten-2020.pdf PDF, 122 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

287. Raadsbrief Oplegging last onder dwangsom verlichting windpark N33.pdf

-
287-Raadsbrief-Oplegging-last-onder-dwangsom-verlichting-windpark-N33.pdf PDF, 69 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

286. Raadsbrief openingstijden Huis van Cultuur en Bestuur.pdf

-
286-Raadsbrief-openingstijden-Huis-van-Cultuur-en-Bestuur.pdf PDF, 67 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

285. Raadsbrief Zon-op-dak initatieven.pdf

-
285-Raadsbrief-Zon-op-dak-initatieven.pdf PDF, 71 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

284. Raadsbrief Zoutwinning bespreekstuk beroep op instemmingsbesluit Winningsplan 2018 Nedmag.pdf

-
284-Raadsbrief-Zoutwinning-bespreekstuk-beroep-op-instemmingsbesluit-Winningsplan-2018-Nedmag.pdf PDF, 74 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

284.1 Bespreekstuk Beroep Instemmingsbesluit op winningsplan Nedmag.pdf

-
284-1-Bespreekstuk-Beroep-Instemmingsbesluit-op-winningsplan-Nedmag.pdf PDF, 275 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

284.2 Instemmingsbesluit Winningsplan2018 Nedmag.pdf

-
284-2-Instemmingsbesluit-Winningsplan2018-Nedmag.pdf PDF, 427 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

284.3 Nota van Antwoord gecoördineerde besluiten Nedmag.pdf

-
284-3-Nota-van-Antwoord-gecooerdineerde-besluiten-Nedmag.pdf PDF, 1.18 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

284.4 Zienswijze Midden-Groningen aan Min Ec Zaken en Klimaat.pdf

-
284-4-Zienswijze-Midden-Groningen-aan-Min-Ec-Zaken-en-Klimaat.pdf PDF, 3.8 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

284.5 Nedmag Winningsplan 2018.pdf

-
284-5-Nedmag-Winningsplan-2018.pdf PDF, 3.2 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

383. Raadsbrief Uitkomst deelonderzoeken benchmark formatie en kosten 2020 Midden-Groningen en vervolg.pdf

-
383-Raadsbrief-Uitkomst-deelonderzoeken-benchmark-formatie-en-kosten-2020-Midden-Groningen-en-vervolg.pdf PDF, 134 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

282. Raadsbrief motie handhaving windpark N33.pdf

-
282-Raadsbrief-motie-handhaving-windpark-N33.pdf PDF, 72 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

281. Raadsbrief BP partiële herziening Woongebieden.pdf

-
281-Raadsbrief-BP-partiele-herziening-Woongebieden.pdf PDF, 60 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

280 Raadsbrief Stand van zaken corona mei 2021.pdf

-
280-Raadsbrief-Stand-van-zaken-corona-mei-2021.pdf PDF, 70 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

278. Raadsbrief Stand van zaken duurzaamheidsbeleid 2021.Pdf

-
278-Raadsbrief-Stand-van-zaken-duurzaamheidsbeleid-2021.Pdf PDF, 80 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

278.1 Stand van zaken Duurzaamheidsbeleid 2021.pdf

-
278-1-Stand-van-zaken-Duurzaamheidsbeleid-2021.pdf PDF, 331 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

276. Raadsbrief stand van zaken sociaal domein april 2021.pdf

-
276-Raadsbrief-stand-van-zaken-sociaal-domein-april-2021.pdf PDF, 314 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

275. Raadsbrief obstakelverlichting N33.pdf

-
275-Raadsbrief-obstakelverlichting-N33.pdf PDF, 73 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

275.1 Brief Ministerie Economische Zaken en Klimaat.pdf

-
275-1-Brief-Ministerie-Economische-Zaken-en-Klimaat.pdf PDF, 1.68 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

274. Raadsbrief motie buslijn 174 Zuidbroek-Groningen.pdf

-
274-Raadsbrief-motie-buslijn-174-Zuidbroek-Groningen.pdf PDF, 67 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

274.1 Bijlage 1 brief van gemeente aan Provincie januari 21.pdf

-
274-1-Bijlage-1-brief-van-gemeente-aan-Provincie-januari-21.pdf PDF, 936 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

274.2 Bijlage 2 antwoordbrief van provincie groningen maart 21__1007__.pdf

-
274-2-Bijlage-2-antwoordbrief-van-provincie-groningen-maart-21-1007.pdf PDF, 980 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

273. Raadsbrief Integrale advisering Publiek Vervoer.pdf

-
273-Raadsbrief-Integrale-advisering-Publiek-Vervoer.pdf PDF, 118 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

272. Raadsbrief centrale huisvesting huis van Cultuur en Bestuur.pdf

-
272-Raadsbrief-centrale-huisvesting-huis-van-Cultuur-en-Bestuur.pdf PDF, 97 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

271. Raadsbrief reactie onderzoeksrapport diepe ondergrond.pdf

-
271-Raadsbrief-reactie-onderzoeksrapport-diepe-ondergrond.pdf PDF, 98 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

271.1 20210413 brf aan IMG rapport diepe ondergrond TNO-TU Delft.pdf

-
271-1-20210413-brf-aan-IMG-rapport-diepe-ondergrond-TNO-TU-Delft.pdf PDF, 155 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

271.2 TNO rapport.pdf

-
271-2-TNO-rapport.pdf PDF, 1.02 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

270. Raadsbrief reactie wetsvoorstel Wat na Nul.pdf

-
270-Raadsbrief-reactie-wetsvoorstel-Wat-na-Nul.pdf PDF, 79 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

270.1 Bijlage bij Raadsbrief Memorie van toelichting wetsvoorstel Wat.pdf

-
270-1-Bijlage-bij-Raadsbrief-Memorie-van-toelichting-wetsvoorstel-Wat.pdf PDF, 407 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

270.2 Bijlage bij Raadsbrief Wetsvoorstel Wat na nul.pdf

-
270-2-Bijlage-bij-Raadsbrief-Wetsvoorstel-Wat-na-nul.pdf PDF, 175 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

270.3 brief aan MEZK regionale internetconsultatie Wat na Nul.pdf

-
270-3-brief-aan-MEZK-regionale-internetconsultatie-Wat-na-Nul.pdf PDF, 128 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

269. Raadsbrief Toukomst.pdf

-
269-Raadsbrief-Toukomst.pdf PDF, 244 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

269.1 Advies toukomstpanel.pdf

-
269-1-Advies-toukomstpanel.pdf PDF, 2.53 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

269.2 Toukomstbeeld.pdf

-
269-2-Toukomstbeeld.pdf PDF, 3.14 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

268. Raadsbrief 0-meting NPG.pdf

-
268-Raadsbrief-0-meting-NPG.pdf PDF, 101 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

268.1 Rapportage Nulmeting - Nationaal Programma Groningen.pdf

-
268-1-Rapportage-Nulmeting-Nationaal-Programma-Groningen.pdf PDF, 3.77 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

267. Raadsbrief stand van zaken coronacompensatie middelen.pdf

-
267-Raadsbrief-stand-van-zaken-coronacompensatie-middelen.pdf PDF, 200 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

267.1 overzicht coronacompensatie 31 mrt 2021.pdf

-
267-1-overzicht-coronacompensatie-31-mrt-2021.pdf PDF, 76 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

266. Raadsbrief Methodeboek lokaal eigendom en participatie.pdf

-
266-Raadsbrief-Methodeboek-lokaal-eigendom-en-participatie.pdf PDF, 93 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

266.1 Bijlage Samenvatting Methodeboek lokaal eigendom en participatie.pdf

-
266-1-Bijlage-Samenvatting-Methodeboek-lokaal-eigendom-en-participatie.pdf PDF, 796 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

266.2 Bijlage Methodeboek compleet.pdf

-
266-2-Bijlage-Methodeboek-compleet.pdf PDF, 2.88 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

264. Raadsbrief afhandeling initiatieven zonneparken.pdf

-
264-Raadsbrief-afhandeling-initiatieven-zonneparken.pdf PDF, 136 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

263. Raadsbrief uitkomsten Pilot Samenwerking gemeente en beschermingsbewindvoerder.pdf

-
263-Raadsbrief-uitkomsten-Pilot-Samenwerking-gemeente-en-beschermingsbewindvoerder.pdf PDF, 87 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

262. Raadsbrief Uitspraak Raad van State over bestemmingsplan Klaas Nieboerweg, bedrijventerreinen Foxhol.pdf

-
262-Raadsbrief-Uitspraak-Raad-van-State-over-bestemmingsplan-Klaas-Nieboerweg-bedrijventerreinen-Foxhol.pdf PDF, 68 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

261. Raadsbrief handhavingsbeleid 16 maart 2021.pdf

-
261-Raadsbrief-handhavingsbeleid-16-maart-2021.pdf PDF, 77 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

261.1 beleidsregel handhaving recreatieverblijven.pdf

-
261-1-beleidsregel-handhaving-recreatieverblijven.pdf PDF, 114 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

260. Raadsbrief start bouwuitvoering KC Siddeburen.pdf

-
260-Raadsbrief-start-bouwuitvoering-KC-Siddeburen.pdf PDF, 81 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

259. Raadsbrief Normenkader 2020-2021 MG.pdf

-
259-Raadsbrief-Normenkader-2020-2021-MG.pdf PDF, 121 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

259.1 Bijlage 1 Normenkader 2020 MG.pdf

-
259-1-Bijlage-1-Normenkader-2020-MG.pdf PDF, 147 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

259.2 Bijlage 2 Normenkader 2021 MG.pdf

-
259-2-Bijlage-2-Normenkader-2021-MG.pdf PDF, 154 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

258. Raadsbrief effectanalyse winkelpark.pdf

-
258-Raadsbrief-effectanalyse-winkelpark.pdf PDF, 70 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

258.1 bijlage effectanalyse detailhandelsvisie Midden-Groningen.pdf

-
258-1-bijlage-effectanalyse-detailhandelsvisie-Midden-Groningen.pdf PDF, 2.58 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

257. Raadsbrief jaarverslag commissie bezwaar 2019.pdf

-
257-Raadsbrief-jaarverslag-commissie-bezwaar-2019-1.pdf PDF, 54 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

257.1 Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften 2019.pdf

-
257-1-Jaarverslag-Commissie-voor-bezwaarschriften-2019-1.pdf PDF, 833 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

256. Raadsbrief aanvullende informatie Ouderenbeleid.pdf

-
256-Raadsbrief-aanvullende-informatie-Ouderenbeleid-1.pdf PDF, 105 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

255. RB Raadsbrief toezicht jaarverslag 2020.pdf

-
255-RB-Raadsbrief-toezicht-jaarverslag-2020-1.pdf PDF, 118 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

255.1 Jaarverslag toezicht 2020.pdf

-
255-1-Jaarverslag-toezicht-2020-1.pdf PDF, 260 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

254. Raadsbrief initiatiefvoorstel Bungalowpark de Leine.pdf

-
254-Raadsbrief-initiatiefvoorstel-Bungalowpark-de-Leine-1.pdf PDF, 313 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

253. Raadsbrief ontwikkeling Eilandenrijk 3A Harkstede.pdf

-
253-Raadsbrief-ontwikkeling-Eilandenrijk-3A-Harkstede-1.pdf PDF, 79 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

252. Raadsbrief bruggen.pdf

-
252-Raadsbrief-bruggen-1.pdf PDF, 123 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

251. Raadsbrief beleidsregels subsidies en coronapandemie 2021.pdf

-
251-Raadsbrief-beleidsregels-subsidies-en-coronapandemie-2021-1.pdf PDF, 117 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

251.1 Beleidsregels subsidies tijdens de coronapandemie gemeente Midden-Groningen 2021.pdf

-
251-1-Beleidsregels-subsidies-tijdens-de-coronapandemie-gemeente-Midden-Groningen-2021-1.pdf PDF, 67 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

250. Raadsbrief huisvesting statushouders.pdf

-
250-Raadsbrief-huisvesting-statushouders-1.pdf PDF, 57 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

250.1 Bijlage 1 Rapportage taakstelling huisvesten vergunninghouders Midden-Groningen 2020.pdf

-
250-1-Bijlage-1-Rapportage-taakstelling-huisvesten-vergunninghouders-Midden-Groningen-2020-1.pdf PDF, 119 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

249. Raadsbrief concept verordening speelautomatenhal Midden-Groningen 2021.pdf

-
249-Raadsbrief-concept-verordening-speelautomatenhal-Midden-Groningen-2021-1.pdf PDF, 64 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

249.1 Concept-verordening speelautomatenhal MG 2021.pdf

-
249-1-Concept-verordening-speelautomatenhal-MG-2021-1.pdf PDF, 391 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

248. Raadsbrief toekomstagenda.pdf

-
248-Raadsbrief-toekomstagenda-1.pdf PDF, 63 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

248.1 Bijlage Toekomstagenda Groningen.pdf

-
248-1-Bijlage-Toekomstagenda-Groningen-1.pdf PDF, 1.37 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

248. Raadsbrief toekomstagenda.pdf

Raadsbrieven
248-Raadsbrief-toekomstagenda.pdf PDF, 63 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

248.1 Bijlage Toekomstagenda Groningen.pdf

Raadsbrieven
248-1-Bijlage-Toekomstagenda-Groningen.pdf PDF, 1.37 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

247. Raadsbrief informatiebrief erfgoedprogramma.pdf

-
247-Raadsbrief-informatiebrief-erfgoedprogramma.pdf PDF, 97 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

247.1 Bijlage 1 Geactualiseerd Erfgoedprogramma 2020-2023.pdf

-
247-1-Bijlage-1-Geactualiseerd-Erfgoedprogramma-2020-2023.pdf PDF, 2.75 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

247.2 Bijlage 2 Erfgoedprogramma 2017-2021.pdf

-
247-2-Bijlage-2-Erfgoedprogramma-2017-2021.pdf PDF, 2.49 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

247.3 Bijlage 3 Voortgangsrapportage Erfgoedprogramma.pdf

-
247-3-Bijlage-3-Voortgangsrapportage-Erfgoedprogramma.pdf PDF, 5.01 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

257. Raadsbrief jaarverslag commissie bezwaar 2019.pdf

-
257-Raadsbrief-jaarverslag-commissie-bezwaar-2019.pdf PDF, 54 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

257.1 Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften 2019.pdf

-
257-1-Jaarverslag-Commissie-voor-bezwaarschriften-2019.pdf PDF, 833 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

256. Raadsbrief aanvullende informatie Ouderenbeleid.pdf

-
256-Raadsbrief-aanvullende-informatie-Ouderenbeleid.pdf PDF, 105 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

255. RB Raadsbrief toezicht jaarverslag 2020.pdf

-
255-RB-Raadsbrief-toezicht-jaarverslag-2020.pdf PDF, 118 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

255.1 Jaarverslag toezicht 2020.pdf

-
255-1-Jaarverslag-toezicht-2020.pdf PDF, 260 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

254. Raadsbrief initiatiefvoorstel Bungalowpark de Leine.pdf

-
254-Raadsbrief-initiatiefvoorstel-Bungalowpark-de-Leine.pdf PDF, 313 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

253. Raadsbrief ontwikkeling Eilandenrijk 3A Harkstede.pdf

-
253-Raadsbrief-ontwikkeling-Eilandenrijk-3A-Harkstede.pdf PDF, 79 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

252. Raadsbrief bruggen.pdf

-
252-Raadsbrief-bruggen.pdf PDF, 123 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

251. Raadsbrief beleidsregels subsidies en coronapandemie 2021.pdf

-
251-Raadsbrief-beleidsregels-subsidies-en-coronapandemie-2021.pdf PDF, 117 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

251.1 Beleidsregels subsidies tijdens de coronapandemie gemeente Midden-Groningen 2021.pdf

-
251-1-Beleidsregels-subsidies-tijdens-de-coronapandemie-gemeente-Midden-Groningen-2021.pdf PDF, 67 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

250. Raadsbrief huisvesting statushouders.pdf

-
250-Raadsbrief-huisvesting-statushouders.pdf PDF, 57 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

250.1 Bijlage 1 Rapportage taakstelling huisvesten vergunninghouders Midden-Groningen 2020.pdf

-
250-1-Bijlage-1-Rapportage-taakstelling-huisvesten-vergunninghouders-Midden-Groningen-2020.pdf PDF, 119 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

249. Raadsbrief concept verordening speelautomatenhal Midden-Groningen 2021.pdf

-
249-Raadsbrief-concept-verordening-speelautomatenhal-Midden-Groningen-2021.pdf PDF, 64 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

249.1 Concept-verordening speelautomatenhal MG 2021.pdf

-
249-1-Concept-verordening-speelautomatenhal-MG-2021.pdf PDF, 391 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

246. Raadsbrief Tweede Kamerverkiezingen.pdf

-
246-Raadsbrief-Tweede-Kamerverkiezingen.pdf PDF, 210 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

245. Raadsbrief inzet stelpost Nog te maken kosten corona 13-01-2021.pdf

-
245-Raadsbrief-inzet-stelpost-Nog-te-maken-kosten-corona-13-01-2021.pdf PDF, 70 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

244. Raadsbrief Ontwerpbestemmingsplan Muntendam, Oosterweg 41b en Egypteneind 10.pdf

-
244-Raadsbrief-Ontwerpbestemmingsplan-Muntendam-Oosterweg-41b-en-Egypteneind-10.pdf PDF, 120 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

243. Raadsbrief decembercirculaire.pdf

-
243-Raadsbrief-decembercirculaire.pdf PDF, 128 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

243.1 Bijlage bij raadsbrief decembercirculaire 2020.pdf

-
243-1-Bijlage-bij-raadsbrief-decembercirculaire-2020.pdf PDF, 224 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

242. Raadsbrief Vaststellen VHT-Omgevingsbeleidsplan door College.pdf

-
242-Raadsbrief-Vaststellen-VHT-Omgevingsbeleidsplan-door-College.pdf PDF, 61 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

242.1 VTH Omgevingsbeleidsplan Midden-Groningen.pdf

-
242-1-VTH-Omgevingsbeleidsplan-Midden-Groningen.pdf PDF, 1.29 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

242.2 Oplegnotitie VTH-Omgevinsgbeleidsplan Midden-Groningen.pdf

-
242-2-Oplegnotitie-VTH-Omgevinsgbeleidsplan-Midden-Groningen.pdf PDF, 275 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar