Raadsbrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

278. Raadsbrief Stand van zaken duurzaamheidsbeleid 2021 2 documenten

276. Raadsbrief stand van zaken Sociaal Domein 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

275. Raadsbrief obstakelverlichting windpark N33 2 documenten

274. Raadsbrief motie buslijn 174 Zuidbroek-Groningen 3 documenten

273. Raadsbrief Integrale advisering Publiek Vervoer 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

272. Raadsbrief centrale huisvesting huis van Cultuur en Bestuur 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

271. Raadsbrief reactie onderzoek diepe ondergrond 3 documenten

270. Raadsbrief reactie wetsvoorstel Wat na Nul 4 documenten

269. Raadsbrief Toukomst 3 documenten

268. Raadsbrief 0-meting NPG 2 documenten

267. Raadsbrief stand van zaken coronacompensatie middelen 2 documenten

266. Raadsbrief Methodeboek lokaal eigendom en participatie 3 documenten

264. Raadsbrief afhandeling initiatieven zonneparken 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

263. Raadsbrief uitkomsten Pilot Samenwerking gemeente en beschermingsbewindvoerder 1 document

262. Raadsbrief Uitspraak Raad van State over bestemmingsplan Klaas Nieboerweg, bedrijventerreinen Foxhol 1 document

261. Raadsbrief voortgang handhavingsbeleid recreatieverblijven 2 documenten

260. Raadsbrief Start bouwuitvoering Kindcentrum Siddeburen 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

259. Raadsbrief Normenkader Midden-Groningen 3 documenten

258. Raadsbrief effectenanalyse winkelpark 2 documenten

257. Raadsbrief jaarverslag commissie bezwaar 2019 2 documenten

256. Raadsbrief aanvullende informatie Ouderenbeleid 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

255. Raadsbrief toezicht jaarverslag 2020 2 documenten

254. Raadsbrief initiatiefvoorstel Bungalowpark De Leine 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

253. Raadsbrief ontwikkeling Eilandenrijk 3A Harkstede 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

252. Raadbrief bruggen 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

251. Raadsbrief beleidsregels subsisidies en coronapandemie 2021 2 documenten

250. Raadsbrief huisvesting statushouders 2 documenten

249. Raadsbrief concept verordening speelautomatenhal MG 2021 2 documenten

248. Raadsbrief Toekomstagenda 2 documenten

247. Raadsbrief informatie geactualiseerd Erfgoedprogramma 6 documenten

257. Raadsbrief jaarverslag commissie bezwaar 2019 2 documenten

256. Raadsbrief aanvullende informatie Ouderenbeleid 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

255. Raadsbrief Toezicht jaarverslag 2020 2 documenten

254. Raadsbrief reactie college op initiatiefvoorstel: aanpassing bestemmingsplan betreffende het deel bungalowpark de Leine 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

253. Raadsbrief ontwikkeling Eilandenrijk 3A Harkstede 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

252. Raadsbrief bruggen 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

251. Raadsbrief beleidsregels en coronapandemie 2021 2 documenten

250. Raadsbrief huisvesting statushouders 2 documenten

249. Raadsbrief concept verordening speelautomatenhal 2021 MG 2 documenten

246. Raadsbrief Tweede Kamerverkiezingen 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

245. Raadsbrief inzet stelpost Nog te maken kosten corona 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

244. Raadsbrief Ontwerpbestemmingsplan Muntendam, Oosterweg 41b en Egypteneind 10 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

243. Raadsbrief decembercirculaire 2020 2 documenten

242. Raadsbrief Vaststellen VHT-Omgevingsbeleidsplan 3 documenten

278. Raadsbrief Stand van zaken duurzaamheidsbeleid 2021.Pdf

-
278-Raadsbrief-Stand-van-zaken-duurzaamheidsbeleid-2021.Pdf PDF, 80 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

278.1 Stand van zaken Duurzaamheidsbeleid 2021.pdf

-
278-1-Stand-van-zaken-Duurzaamheidsbeleid-2021.pdf PDF, 331 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

276. Raadsbrief stand van zaken sociaal domein april 2021.pdf

-
276-Raadsbrief-stand-van-zaken-sociaal-domein-april-2021.pdf PDF, 314 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

275. Raadsbrief obstakelverlichting N33.pdf

-
275-Raadsbrief-obstakelverlichting-N33.pdf PDF, 73 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

275.1 Brief Ministerie Economische Zaken en Klimaat.pdf

-
275-1-Brief-Ministerie-Economische-Zaken-en-Klimaat.pdf PDF, 1.68 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

274. Raadsbrief motie buslijn 174 Zuidbroek-Groningen.pdf

-
274-Raadsbrief-motie-buslijn-174-Zuidbroek-Groningen.pdf PDF, 67 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

274.1 Bijlage 1 brief van gemeente aan Provincie januari 21.pdf

-
274-1-Bijlage-1-brief-van-gemeente-aan-Provincie-januari-21.pdf PDF, 936 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

274.2 Bijlage 2 antwoordbrief van provincie groningen maart 21__1007__.pdf

-
274-2-Bijlage-2-antwoordbrief-van-provincie-groningen-maart-21-1007.pdf PDF, 980 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

273. Raadsbrief Integrale advisering Publiek Vervoer.pdf

-
273-Raadsbrief-Integrale-advisering-Publiek-Vervoer.pdf PDF, 118 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

272. Raadsbrief centrale huisvesting huis van Cultuur en Bestuur.pdf

-
272-Raadsbrief-centrale-huisvesting-huis-van-Cultuur-en-Bestuur.pdf PDF, 97 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

271. Raadsbrief reactie onderzoeksrapport diepe ondergrond.pdf

-
271-Raadsbrief-reactie-onderzoeksrapport-diepe-ondergrond.pdf PDF, 98 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

271.1 20210413 brf aan IMG rapport diepe ondergrond TNO-TU Delft.pdf

-
271-1-20210413-brf-aan-IMG-rapport-diepe-ondergrond-TNO-TU-Delft.pdf PDF, 155 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

271.2 TNO rapport.pdf

-
271-2-TNO-rapport.pdf PDF, 1.02 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

270. Raadsbrief reactie wetsvoorstel Wat na Nul.pdf

-
270-Raadsbrief-reactie-wetsvoorstel-Wat-na-Nul.pdf PDF, 79 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

270.1 Bijlage bij Raadsbrief Memorie van toelichting wetsvoorstel Wat.pdf

-
270-1-Bijlage-bij-Raadsbrief-Memorie-van-toelichting-wetsvoorstel-Wat.pdf PDF, 407 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

270.2 Bijlage bij Raadsbrief Wetsvoorstel Wat na nul.pdf

-
270-2-Bijlage-bij-Raadsbrief-Wetsvoorstel-Wat-na-nul.pdf PDF, 175 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

270.3 brief aan MEZK regionale internetconsultatie Wat na Nul.pdf

-
270-3-brief-aan-MEZK-regionale-internetconsultatie-Wat-na-Nul.pdf PDF, 128 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

269. Raadsbrief Toukomst.pdf

-
269-Raadsbrief-Toukomst.pdf PDF, 244 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

269.1 Advies toukomstpanel.pdf

-
269-1-Advies-toukomstpanel.pdf PDF, 2.53 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

269.2 Toukomstbeeld.pdf

-
269-2-Toukomstbeeld.pdf PDF, 3.14 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

268. Raadsbrief 0-meting NPG.pdf

-
268-Raadsbrief-0-meting-NPG.pdf PDF, 101 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

268.1 Rapportage Nulmeting - Nationaal Programma Groningen.pdf

-
268-1-Rapportage-Nulmeting-Nationaal-Programma-Groningen.pdf PDF, 3.77 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

267. Raadsbrief stand van zaken coronacompensatie middelen.pdf

-
267-Raadsbrief-stand-van-zaken-coronacompensatie-middelen.pdf PDF, 200 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

267.1 overzicht coronacompensatie 31 mrt 2021.pdf

-
267-1-overzicht-coronacompensatie-31-mrt-2021.pdf PDF, 76 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

266. Raadsbrief Methodeboek lokaal eigendom en participatie.pdf

-
266-Raadsbrief-Methodeboek-lokaal-eigendom-en-participatie.pdf PDF, 93 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

266.1 Bijlage Samenvatting Methodeboek lokaal eigendom en participatie.pdf

-
266-1-Bijlage-Samenvatting-Methodeboek-lokaal-eigendom-en-participatie.pdf PDF, 796 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

266.2 Bijlage Methodeboek compleet.pdf

-
266-2-Bijlage-Methodeboek-compleet.pdf PDF, 2.88 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

264. Raadsbrief afhandeling initiatieven zonneparken.pdf

-
264-Raadsbrief-afhandeling-initiatieven-zonneparken.pdf PDF, 136 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

263. Raadsbrief uitkomsten Pilot Samenwerking gemeente en beschermingsbewindvoerder.pdf

-
263-Raadsbrief-uitkomsten-Pilot-Samenwerking-gemeente-en-beschermingsbewindvoerder.pdf PDF, 87 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

262. Raadsbrief Uitspraak Raad van State over bestemmingsplan Klaas Nieboerweg, bedrijventerreinen Foxhol.pdf

-
262-Raadsbrief-Uitspraak-Raad-van-State-over-bestemmingsplan-Klaas-Nieboerweg-bedrijventerreinen-Foxhol.pdf PDF, 68 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

261. Raadsbrief handhavingsbeleid 16 maart 2021.pdf

-
261-Raadsbrief-handhavingsbeleid-16-maart-2021.pdf PDF, 77 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

261.1 beleidsregel handhaving recreatieverblijven.pdf

-
261-1-beleidsregel-handhaving-recreatieverblijven.pdf PDF, 114 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

260. Raadsbrief start bouwuitvoering KC Siddeburen.pdf

-
260-Raadsbrief-start-bouwuitvoering-KC-Siddeburen.pdf PDF, 81 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

259. Raadsbrief Normenkader 2020-2021 MG.pdf

-
259-Raadsbrief-Normenkader-2020-2021-MG.pdf PDF, 121 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

259.1 Bijlage 1 Normenkader 2020 MG.pdf

-
259-1-Bijlage-1-Normenkader-2020-MG.pdf PDF, 147 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

259.2 Bijlage 2 Normenkader 2021 MG.pdf

-
259-2-Bijlage-2-Normenkader-2021-MG.pdf PDF, 154 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

258. Raadsbrief effectanalyse winkelpark.pdf

-
258-Raadsbrief-effectanalyse-winkelpark.pdf PDF, 70 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

258.1 bijlage effectanalyse detailhandelsvisie Midden-Groningen.pdf

-
258-1-bijlage-effectanalyse-detailhandelsvisie-Midden-Groningen.pdf PDF, 2.58 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

257. Raadsbrief jaarverslag commissie bezwaar 2019.pdf

-
257-Raadsbrief-jaarverslag-commissie-bezwaar-2019-1.pdf PDF, 54 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

257.1 Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften 2019.pdf

-
257-1-Jaarverslag-Commissie-voor-bezwaarschriften-2019-1.pdf PDF, 833 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

256. Raadsbrief aanvullende informatie Ouderenbeleid.pdf

-
256-Raadsbrief-aanvullende-informatie-Ouderenbeleid-1.pdf PDF, 105 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

255. RB Raadsbrief toezicht jaarverslag 2020.pdf

-
255-RB-Raadsbrief-toezicht-jaarverslag-2020-1.pdf PDF, 118 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

255.1 Jaarverslag toezicht 2020.pdf

-
255-1-Jaarverslag-toezicht-2020-1.pdf PDF, 260 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

254. Raadsbrief initiatiefvoorstel Bungalowpark de Leine.pdf

-
254-Raadsbrief-initiatiefvoorstel-Bungalowpark-de-Leine-1.pdf PDF, 313 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

253. Raadsbrief ontwikkeling Eilandenrijk 3A Harkstede.pdf

-
253-Raadsbrief-ontwikkeling-Eilandenrijk-3A-Harkstede-1.pdf PDF, 79 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

252. Raadsbrief bruggen.pdf

-
252-Raadsbrief-bruggen-1.pdf PDF, 123 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

251. Raadsbrief beleidsregels subsidies en coronapandemie 2021.pdf

-
251-Raadsbrief-beleidsregels-subsidies-en-coronapandemie-2021-1.pdf PDF, 117 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

251.1 Beleidsregels subsidies tijdens de coronapandemie gemeente Midden-Groningen 2021.pdf

-
251-1-Beleidsregels-subsidies-tijdens-de-coronapandemie-gemeente-Midden-Groningen-2021-1.pdf PDF, 67 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

250. Raadsbrief huisvesting statushouders.pdf

-
250-Raadsbrief-huisvesting-statushouders-1.pdf PDF, 57 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

250.1 Bijlage 1 Rapportage taakstelling huisvesten vergunninghouders Midden-Groningen 2020.pdf

-
250-1-Bijlage-1-Rapportage-taakstelling-huisvesten-vergunninghouders-Midden-Groningen-2020-1.pdf PDF, 119 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

249. Raadsbrief concept verordening speelautomatenhal Midden-Groningen 2021.pdf

-
249-Raadsbrief-concept-verordening-speelautomatenhal-Midden-Groningen-2021-1.pdf PDF, 64 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

249.1 Concept-verordening speelautomatenhal MG 2021.pdf

-
249-1-Concept-verordening-speelautomatenhal-MG-2021-1.pdf PDF, 391 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

248. Raadsbrief toekomstagenda.pdf

-
248-Raadsbrief-toekomstagenda-1.pdf PDF, 63 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

248.1 Bijlage Toekomstagenda Groningen.pdf

-
248-1-Bijlage-Toekomstagenda-Groningen-1.pdf PDF, 1.37 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

248. Raadsbrief toekomstagenda.pdf

Raadsbrieven
248-Raadsbrief-toekomstagenda.pdf PDF, 63 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

248.1 Bijlage Toekomstagenda Groningen.pdf

Raadsbrieven
248-1-Bijlage-Toekomstagenda-Groningen.pdf PDF, 1.37 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

247. Raadsbrief informatiebrief erfgoedprogramma.pdf

-
247-Raadsbrief-informatiebrief-erfgoedprogramma.pdf PDF, 97 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

247.1 Bijlage 1 Geactualiseerd Erfgoedprogramma 2020-2023.pdf

-
247-1-Bijlage-1-Geactualiseerd-Erfgoedprogramma-2020-2023.pdf PDF, 2.75 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

247.2 Bijlage 2 Erfgoedprogramma 2017-2021.pdf

-
247-2-Bijlage-2-Erfgoedprogramma-2017-2021.pdf PDF, 2.49 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

247.3 Bijlage 3 Voortgangsrapportage Erfgoedprogramma.pdf

-
247-3-Bijlage-3-Voortgangsrapportage-Erfgoedprogramma.pdf PDF, 5.01 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

257. Raadsbrief jaarverslag commissie bezwaar 2019.pdf

-
257-Raadsbrief-jaarverslag-commissie-bezwaar-2019.pdf PDF, 54 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

257.1 Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften 2019.pdf

-
257-1-Jaarverslag-Commissie-voor-bezwaarschriften-2019.pdf PDF, 833 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

256. Raadsbrief aanvullende informatie Ouderenbeleid.pdf

-
256-Raadsbrief-aanvullende-informatie-Ouderenbeleid.pdf PDF, 105 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

255. RB Raadsbrief toezicht jaarverslag 2020.pdf

-
255-RB-Raadsbrief-toezicht-jaarverslag-2020.pdf PDF, 118 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

255.1 Jaarverslag toezicht 2020.pdf

-
255-1-Jaarverslag-toezicht-2020.pdf PDF, 260 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

254. Raadsbrief initiatiefvoorstel Bungalowpark de Leine.pdf

-
254-Raadsbrief-initiatiefvoorstel-Bungalowpark-de-Leine.pdf PDF, 313 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

253. Raadsbrief ontwikkeling Eilandenrijk 3A Harkstede.pdf

-
253-Raadsbrief-ontwikkeling-Eilandenrijk-3A-Harkstede.pdf PDF, 79 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

252. Raadsbrief bruggen.pdf

-
252-Raadsbrief-bruggen.pdf PDF, 123 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

251. Raadsbrief beleidsregels subsidies en coronapandemie 2021.pdf

-
251-Raadsbrief-beleidsregels-subsidies-en-coronapandemie-2021.pdf PDF, 117 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

251.1 Beleidsregels subsidies tijdens de coronapandemie gemeente Midden-Groningen 2021.pdf

-
251-1-Beleidsregels-subsidies-tijdens-de-coronapandemie-gemeente-Midden-Groningen-2021.pdf PDF, 67 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

250. Raadsbrief huisvesting statushouders.pdf

-
250-Raadsbrief-huisvesting-statushouders.pdf PDF, 57 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

250.1 Bijlage 1 Rapportage taakstelling huisvesten vergunninghouders Midden-Groningen 2020.pdf

-
250-1-Bijlage-1-Rapportage-taakstelling-huisvesten-vergunninghouders-Midden-Groningen-2020.pdf PDF, 119 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

249. Raadsbrief concept verordening speelautomatenhal Midden-Groningen 2021.pdf

-
249-Raadsbrief-concept-verordening-speelautomatenhal-Midden-Groningen-2021.pdf PDF, 64 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

249.1 Concept-verordening speelautomatenhal MG 2021.pdf

-
249-1-Concept-verordening-speelautomatenhal-MG-2021.pdf PDF, 391 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

246. Raadsbrief Tweede Kamerverkiezingen.pdf

-
246-Raadsbrief-Tweede-Kamerverkiezingen.pdf PDF, 210 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

245. Raadsbrief inzet stelpost Nog te maken kosten corona 13-01-2021.pdf

-
245-Raadsbrief-inzet-stelpost-Nog-te-maken-kosten-corona-13-01-2021.pdf PDF, 70 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

244. Raadsbrief Ontwerpbestemmingsplan Muntendam, Oosterweg 41b en Egypteneind 10.pdf

-
244-Raadsbrief-Ontwerpbestemmingsplan-Muntendam-Oosterweg-41b-en-Egypteneind-10.pdf PDF, 120 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

243. Raadsbrief decembercirculaire.pdf

-
243-Raadsbrief-decembercirculaire.pdf PDF, 128 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

243.1 Bijlage bij raadsbrief decembercirculaire 2020.pdf

-
243-1-Bijlage-bij-raadsbrief-decembercirculaire-2020.pdf PDF, 224 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

242. Raadsbrief Vaststellen VHT-Omgevingsbeleidsplan door College.pdf

-
242-Raadsbrief-Vaststellen-VHT-Omgevingsbeleidsplan-door-College.pdf PDF, 61 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

242.1 VTH Omgevingsbeleidsplan Midden-Groningen.pdf

-
242-1-VTH-Omgevingsbeleidsplan-Midden-Groningen.pdf PDF, 1.29 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

242.2 Oplegnotitie VTH-Omgevinsgbeleidsplan Midden-Groningen.pdf

-
242-2-Oplegnotitie-VTH-Omgevinsgbeleidsplan-Midden-Groningen.pdf PDF, 275 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar