Raadsbrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2018

download

Exporteren naar

PDF Excel

74. Raadsbrief - Artikel 't Bokkeblad Bomenkap 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

73. Raadsbrief - Quick win Wmo-vervoer 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

72. Raadsbrief - Programma en Overzicht huisvesting onderwijs 2019 2 documenten

71. Raadsbrief - Overzicht strooiroutes 2018-2019 4 documenten

70. Raadsbrief - Septembercirculaire gemeentefonds 2018 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

69. Raadsbrief - Schikking met de FNV inzake PostNL 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

68. Raadsbrief - Abonnementstarief Wmo 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

67. Raadsbrief - Doorstart BL HS 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

66. Raadsbrief - Beroep instemmingsbesluit Groningenveld 2018-2019 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

65. Raadsbrief - Uitvoeringskrediet fase 2 Het Kielzog 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

64. Raadsbrief - Uitbreiding Kindcentrum Vosholen 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

63. Raadsbrief - Prestatieafspraken 2019 woningcorporaties 2 documenten

62. Raadsbrief - Plan van Aanpak versterking NCG 3 documenten

61. Raadsbrief - Plan van aanpak versterking NCG 2 documenten

60. Raadsbrief - Boomgaard 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

59. Raadsbrief - Samenvoeging CSG Rehoboth en dr. Aletta Jacobs College 4 documenten

58. Raadsbrief - Aanpak versnelling transformatie 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

57. Raadsbrief - Rapport (bevings)bestendige zorg in de aardbevingsregio 2 documenten

56. Raadsbrief - Nationaal programma 3 documenten

55. Raadsbrief - Communicatietraject karakteristieke objecten 2 documenten

54. Raadsbrief - Najaarsnota 2018 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

53. Raadsbrief - Tekorten jeugdhulp 2018 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

52. Raadsbrief - Informatie-avond Dienstverlening 16 juli 2018 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

51. Raadsbrief - Taakstelling huisvesten vergunninghouders 2 documenten

50. Raadsbrief - Omgevingsvergunning zonnepark Molenwaard 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

50. Raadsbrief -Omgevingsvergunning zonnepark Molenwaard 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

49. Raadsbrief - Hoger beroep overschrijdingsuitkering 2006-2010 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

48. Raadsbrief - Nieuw afvalbeleid 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

47. Raadsbrief - Ontwerp Verzamelbestemmingsplan 2018-1 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Advies winningsplan 2 documenten

45. Raadsbrief - Bestemmingsplan Sluiskade Werfkade en programma BenL 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

44. Raadsbrief - Maatregelen naar aanleiding autobranden Ferdinand Bolstraat 2 documenten

43. Raadsbrief - Informeren dienstverlening door WO-DEAL 2 documenten

42. Raadsbrief - Klantbelevingsonderzoek en cliëntenaudit BWRI 3 documenten

41. Raadsbrief - Verslag Archiefzorg en -beheer 2017 HSSM gemeenten 2 documenten

40. Samenvatting proeftuin Gorecht-Noord 2 documenten

39. Raadsbrief - Uitspraak Raad van State 30 mei 2018 2 documenten

38. Raadsbrief - Ingekomen jaarstukken Marketing Midden-Groningen 4 documenten

37. Raadsbrief Jaarstukken Openbaar Basisonderwijs 2017 2 documenten

36. Raadsbrief - Afronding pilot Trajectfinanciering Wmo 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

35. Raadsbrief - Eindresultaat Jeugdhulp 2017 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

34. Raadsbrief - Uitvoering OGGz en lokale aanpak personen verward gedrag 1 document

33. Raadsbrief - Jaarverslag kinderopvang 2017 2 documenten

32. Raadsbrief - Reactie brief NCG aan minister Wiebes 2 documenten

31. Raadsbrief - Gevolgen voor MG van vastlopen gesprekken regio minister 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

30. Raadsbrief - Vastlopen gesprekken bestuurlijke Tafel Bovengronds 3 documenten

29. Raadsbrief -Implementatieplan Sturing op Financiën Jeugdhulp 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

28. Raadsbrief - Gezamenlijk plan Groninger gemeenten Van Beschermd wonen en Opvang tot begeleiding op maat 1 document

27. Raadsbrief - Dorpenronde en woonvisie 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

26. Raadsbrief - Verloop en afloop gesprekken met de FNV 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

25. Raadsbrief - Aanpassen tarief hulp bij het huishouden 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

24. Raadsbrief - Ontwerp facetbestemmingsplan karakteristieke objecten 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

23. Raadsbrief - Werkgeverscommissie 2 documenten

22. Raadsbrief - Reglement van Orde voor het college 2 documenten

21. Raadsbrief - Versterking 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20. Raadsbrief - Sluiting Kalkwijck wegens groot onderhoud 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

19. Raadsbrief - Stand van zaken sport Midden-Groningen 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

18. Raadsbrief - Drempel van 8 procent voor nadeelcompensatieverzoeken 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

17. Schriftelijke reactie gemeente Midden-Groningen op versterkingsaanpak 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

16. Raadsbrief - Opheffingsnorm basisscholen 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

15. Raadsbrief - Duiding kamerbrief 29-3-18 inzake gaswinning 2 documenten

14. Raadsbrief - Afvalvisie uitvoeringsplan 2 documenten

13. Raadsbrief - Taakstelling huisvesting vergunninghouders 2e helft 2017 1 document

12. Raadsbrief - Reactie FNV op brief college d.d. 20 februari 2018 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

11. Raadsbrief - Sturing op uitgaven in de jeugdhulp 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

10. Raadsbrief - Invoeren instrument verzamelbestemmingsplannen 1 document

09. Raadsbrief - Gemeentelijke monumenten 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

08. Raadsbrief - Zienswijze N33 Gemeente Midden-Groningen 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

07. Raadsbrief - Reactie op schorsing brief keurmerk Blik op Werk 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

06. Raadsbrief - Stand van zaken aardbevingsprogramma 5 documenten

05. Raadsbrief - Brand Blijham Recycling 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

04. Raadsbrief - Eindrapportage onderzoek naar de effectiviteit van de implementatie van het re-integratiebeleid 1 document

03. Raadsbrief - Ontwerpbestemmingsplan woningbouw Westerbroek tennisbaan 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

02. Raadsbrief - Verslag SZW over toepassing van de WAABI 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

01. Raadsbrief - Sturing tekorten jeugdhulp 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

74. Raadsbrief n.a.v. artikel 't Bokkeblad Bomenkap.pdf

Raadsbrieven
74-Raadsbrief-n-a-v-artikel-t-Bokkeblad-Bomenkap-2.pdf PDF, 63 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

73. Raadsbrief quick win Wmo-vervoer.pdf

Raadsbrieven
73-Raadsbrief-quick-win-Wmo-vervoer-2.pdf PDF, 66 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

72. Raadsbrief Programma en Overzicht huisvesting onderwijs 2019.pdf

Raadsbrieven
72-Raadsbrief-Programma-en-Overzicht-huisvesting-onderwijs-2019-2.pdf PDF, 77 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

72.1 Programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2019.pdf

Raadsbrieven
72-1-Programma-en-overzicht-voorzieningen-huisvesting-onderwijs-2019-2.pdf PDF, 378 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

71. Raadsbrief overzicht strooiroutes 2018-2019.pdf

Raadsbrieven
71-Raadsbrief-overzicht-strooiroutes-2018-2019-2.pdf PDF, 78 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

71.1 Kaart van de gemeente met de ingetekende strooiroute (rijbanen-rood).pdf

Raadsbrieven
71-1-Kaart-van-de-gemeente-met-de-ingetekende-strooiroute-rijbanen-rood-2.pdf PDF, 5.1 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

71.2 Kaart van de gemeente met de ingetekende strooiroute (fietspaden-paars).pdf

Raadsbrieven
71-2-Kaart-van-de-gemeente-met-de-ingetekende-strooiroute-fietspaden-paars-2.pdf PDF, 5.08 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

71.3 Kaart van de gemeente met de ingetekende strooiroute (rijbanen en fietspaden).pdf

Raadsbrieven
71-3-Kaart-van-de-gemeente-met-de-ingetekende-strooiroute-rijbanen-en-fietspaden-2.pdf PDF, 5.11 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

70. raadsbrief septembercirculaire gemeentefonds 2018.pdf

Raadsbrieven
70-raadsbrief-septembercirculaire-gemeentefonds-2018-2.pdf PDF, 109 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

69. Raadsbrief over de schikking met de FNV 14 december 2018.pdf

Raadsbrieven
69-Raadsbrief-over-de-schikking-met-de-FNV-14-december-2018-2.pdf PDF, 82 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

68. Raadsbrief abonnementstarief Wmo.pdf

Raadsbrieven
68-Raadsbrief-abonnementstarief-Wmo-2.pdf PDF, 91 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

67. Raadsbrief doorstart BL HS.pdf

Raadsbrieven
67-Raadsbrief-doorstart-BL-HS-2.pdf PDF, 123 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

66. Raadsbrief beroep instemmingsbesluit Groningenveld 2018-2019.pdf

Raadsbrieven
66-Raadsbrief-beroep-instemmingsbesluit-Groningenveld-2018-2019-3.pdf PDF, 240 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

65. Raadsbrief Uitvoeringskrediet fase 2 Het Kielzog.pdf

Raadsbrieven
65-Raadsbrief-Uitvoeringskrediet-fase-2-Het-Kielzog-1.pdf PDF, 51 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

64. Raadsbrief Uitbreiding Kindcentrum Vosholen.pdf

Raadsbrieven
64-Raadsbrief-Uitbreiding-Kindcentrum-Vosholen-1.pdf PDF, 85 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

63. Raadsbrief prestatieafspraken 2019 woningcorporaties.pdf

Raadsbrieven
63-Raadsbrief-prestatieafspraken-2019-woningcorporaties-1.pdf PDF, 52 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

63.1 Prestatieafspraken 2019.pdf

Raadsbrieven
63-1-Prestatieafspraken-2019-1.pdf PDF, 2.84 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

62. Raadsbrief Plan van Aanpak versterking NCG 2018-11-22.pdf

Raadsbrieven
62-Raadsbrief-Plan-van-Aanpak-versterking-NCG-2018-11-22-1.pdf PDF, 108 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

62.1 Plan van Aanpak Versterkingsopgave.pdf

Raadsbrieven
62-1-Plan-van-Aanpak-Versterkingsopgave-1.pdf PDF, 2.63 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

62.2 Uitgangspunten Versterking.pdf

Raadsbrieven
62-2-Uitgangspunten-Versterking-1.pdf PDF, 206 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

61. Raadsbrief Plan van aanpak versterking NCG.pdf

Raadsbrieven
61-Raadsbrief-Plan-van-aanpak-versterking-NCG-1.pdf PDF, 101 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

61.1 BIJLAGE kamerbrief over plan van aanpak versterking Groningen.pdf

Raadsbrieven
61-1-BIJLAGE-kamerbrief-over-plan-van-aanpak-versterking-Groningen-1.pdf PDF, 131 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

60. raadsbrief Boomgaard.pdf

Raadsbrieven
60-raadsbrief-Boomgaard-1.pdf PDF, 61 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

59. Raadsbrief samenvoeging CSG Rehoboth en dr. Aletta Jacobs College.pdf

Raadsbrieven
59-Raadsbrief-samenvoeging-CSG-Rehoboth-en-dr-Aletta-Jacobs-College-1.pdf PDF, 89 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

59.1 Bijlage 1 Brief aan B en W - samenvoeging dr AJC en Rehoboth.pdf

Raadsbrieven
59-1-Bijlage-1-Brief-aan-B-en-W-samenvoeging-dr-AJC-en-Rehoboth-1.pdf PDF, 170 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

59.2 Bijlage 2 flyer aletta rehoboth 2018.pdf

Raadsbrieven
59-2-Bijlage-2-flyer-aletta-rehoboth-2018-1.pdf PDF, 434 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

59.3 Samenwerking - informatiebrief ouders.pdf

Raadsbrieven
59-3-Samenwerking-informatiebrief-ouders-1.pdf PDF, 87 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

58. Raadsbrief aanpak versnelling transformatie.pdf

Raadsbrieven
58-Raadsbrief-aanpak-versnelling-transformatie-2.pdf PDF, 100 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

57. Raadsbrief rapport (bevings)bestendige zorg in de aardbevingsregio.pdf

Raadsbrieven
57-Raadsbrief-rapport-bevings-bestendige-zorg-in-de-aardbevingsregio-2.pdf PDF, 113 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

57.1 Rapport (Bevings)bestendige zorg in Groningen.pdf

Raadsbrieven
57-1-Rapport-Bevings-bestendige-zorg-in-Groningen-2.pdf PDF, 893 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

56. Raadsbrief Nationaal programma.pdf

Raadsbrieven
56-Raadsbrief-Nationaal-programma-2.pdf PDF, 96 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

56.1 Persbericht Nationaal programma.pdf

Raadsbrieven
56-1-Persbericht-Nationaal-programma-2.pdf PDF, 55 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

56.2 Startdocument Nationaal programma groningen.pdf

Raadsbrieven
56-2-Startdocument-Nationaal-programma-groningen-2.pdf PDF, 6.74 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

55. raadsbrief communicatietraject karakteristieke objecten.pdf

Raadsbrieven
55-raadsbrief-communicatietraject-karakteristieke-objecten-3.pdf PDF, 132 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

55.1 processchema bp karakteristiek.pdf

Raadsbrieven
55-1-processchema-bp-karakteristiek-2.pdf PDF, 28 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

54. Raadsbrief najaarsnota 2018.pdf

Raadsbrieven
54-Raadsbrief-najaarsnota-2018-2.pdf PDF, 73 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

53. Raadsbrief tekorten jeugdhulp 2018.pdf

Raadsbrieven
53-Raadsbrief-tekorten-jeugdhulp-2018-2.pdf PDF, 113 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

52. Raadsbrief nav avond over dienstverlening 16 juli.pdf

Raadsbrieven
52-Raadsbrief-nav-avond-over-dienstverlening-16-juli-2.pdf PDF, 105 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

51. raadsbrief taakstelling huisvesten vergunninghouders.pdf

Raadsbrieven
51-raadsbrief-taakstelling-huisvesten-vergunninghouders-1.pdf PDF, 74 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

51.1 Bijlage 1 Rapportage realisatie taakstelling tweede helft 2018.pdf

Raadsbrieven
51-1-Bijlage-1-Rapportage-realisatie-taakstelling-tweede-helft-2018-1.pdf PDF, 121 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

50. raadsbrief omgevingsvergunning zonnepark Molenwaard.pdf

Raadsbrieven
50-raadsbrief-omgevingsvergunning-zonnepark-Molenwaard-2.pdf PDF, 345 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

50. raadsbrief omgevingsvergunning zonnepark Molenwaard.pdf

Raadsbrieven
50-raadsbrief-omgevingsvergunning-zonnepark-Molenwaard-1.pdf PDF, 345 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

49. Raadsbrief hoger beroep overschrijdingsuitkering 2006-2010.pdf

Raadsbrieven
49-Raadsbrief-hoger-beroep-overschrijdingsuitkering-2006-2010-1.pdf PDF, 98 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

48. Raadsbrief nieuw afvalbeleid.pdf

Raadsbrieven
48-Raadsbrief-nieuw-afvalbeleid-1.pdf PDF, 81 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

47. Raadsbrief Ontwerp Verzamelbestemmingsplan 2018-1.pdf

Raadsbrieven
47-Raadsbrief-Ontwerp-Verzamelbestemmingsplan-2018-1-1.pdf PDF, 95 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

46. Advies winningsplan 2018 def 2018-7-24.pdf

Raadsbrieven
46-Advies-winningsplan-2018-def-2018-7-24-1.pdf PDF, 261 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

46.1 Verzendbrief advies winningsplan 2018.pdf

Raadsbrieven
46-1-Verzendbrief-advies-winningsplan-2018-1.pdf PDF, 31 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

45. Raadsbrief bestemmingsplan Sluiskade Werfkade en programma BenL.pdf

Raadsbrieven
45-Raadsbrief-bestemmingsplan-Sluiskade-Werfkade-en-programma-BenL-1.pdf PDF, 135 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

44. Raadsbrief autobranden-01082018.pdf

Raadsbrieven
44-Raadsbrief-autobranden-01082018-1.pdf PDF, 59 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

44.1 Bijlage Raadsbrief Aanwijzingsbesluit cameratoezicht.pdf

Raadsbrieven
44-1-Bijlage-Raadsbrief-Aanwijzingsbesluit-cameratoezicht-1.pdf PDF, 71 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

43. raadsbrief informeren dienstverlening door WO-DEAL.pdf

Raadsbrieven
43-raadsbrief-informeren-dienstverlening-door-WO-DEAL-1.pdf PDF, 93 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

43.1 uitleg raad Opdracht VTH Drieslag M-G 2018 (2).pdf

Raadsbrieven
43-1-uitleg-raad-Opdracht-VTH-Drieslag-M-G-2018-2-1.pdf PDF, 105 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

42. Raadsbrief Klantbelevingsonderzoek en cliëntenaudit BWRI.pdf

Raadsbrieven
42-Raadsbrief-Klantbelevingsonderzoek-en-clientenaudit-BWRI-1.pdf PDF, 175 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

42.1 Definitief rapport Klantbeleving Midden-Groningen 2018.pdf

Raadsbrieven
42-1-Definitief-rapport-Klantbeleving-Midden-Groningen-2018-1.pdf PDF, 1.99 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

42.2 Cliëntenaudit BWRI.pdf

Raadsbrieven
42-2-Clientenaudit-BWRI-1.pdf PDF, 268 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

41. Raadsbrief verslag Archiefzorg en -beheer 2017 HSSM gemeenten.pdf

Raadsbrieven
41-Raadsbrief-verslag-Archiefzorg-en-beheer-2017-HSSM-gemeenten-1.pdf PDF, 73 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

41.1 bijlage Verslag archiefzorg en -beheer 2017 midden groningen versie 0.1.pdf

Raadsbrieven
41-1-bijlage-Verslag-archiefzorg-en-beheer-2017-midden-groningen-versie-0-1-1.pdf PDF, 243 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

40.1 Samenvatting proeftuin Gorecht-Noord.pdf

Raadsbrieven
40-1-Samenvatting-proeftuin-Gorecht-Noord-1.pdf PDF, 132 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

40.2 Uitvoeringsplan proeftuin aardgasvrij Gorecht-Noord.pdf

Raadsbrieven
40-2-Uitvoeringsplan-proeftuin-aardgasvrij-Gorecht-Noord-1.pdf PDF, 4.82 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

39. Raadsbrief uitspraak Raad van State 30 mei 2018.pdf

Raadsbrieven
39-Raadsbrief-uitspraak-Raad-van-State-30-mei-2018-1.pdf PDF, 53 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

39.1 Bijlage 1 - Uitspraak Raad van State.pdf

Raadsbrieven
39-1-Bijlage-1-Uitspraak-Raad-van-State-1.pdf PDF, 90 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

38. Raadsbrief ingekomen jaarstukken Marketing Midden-Groningen.pdf

Raadsbrieven
38-Raadsbrief-ingekomen-jaarstukken-Marketing-Midden-Groningen-1.pdf PDF, 52 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

38.2 Bijlage 2 Collegeadvies uit 2017.pdf

Raadsbrieven
38-2-Bijlage-2-Collegeadvies-uit-2017-1.pdf PDF, 223 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

38.3 Bijlage 3 Collegebesluit d.d. 19 juni 2018.pdf

Raadsbrieven
38-3-Bijlage-3-Collegebesluit-d-d-19-juni-2018-1.pdf PDF, 92 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

38.4 Bijlage 4 Jaarstukken Marketing Midden-Groningen inclusief beleidsplan_.pdf

Raadsbrieven
38-4-Bijlage-4-Jaarstukken-Marketing-Midden-Groningen-inclusief-beleidsplan-1.pdf PDF, 4.69 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

37. Raadsbrief Jaarstukken Openbaar Basisonderwijs 2017.pdf

Raadsbrieven
37-Raadsbrief-Jaarstukken-Openbaar-Basisonderwijs-2017-1.pdf PDF, 52 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

37.1 Bijlage 1 Jaarstukken Openbaar basisonderwijs Hoogezand-Sappemeer 2017.pdf

Raadsbrieven
37-1-Bijlage-1-Jaarstukken-Openbaar-basisonderwijs-Hoogezand-Sappemeer-2017-1.pdf PDF, 523 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

36. Raadsbrief afronding pilot Trajectfinanciering Wmo.pdf

Raadsbrieven
36-Raadsbrief-afronding-pilot-Trajectfinanciering-Wmo-1.pdf PDF, 140 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

35. Raadsbrief Eindresultaat Jeugdhulp 2017.pdf

Raadsbrieven
35-Raadsbrief-Eindresultaat-Jeugdhulp-2017-1.pdf PDF, 350 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

34. Raadsbrief over de uitvoering OGGz en lokale aanpak personen verward gedrag.pdf

Raadsbrieven
34-Raadsbrief-over-de-uitvoering-OGGz-en-lokale-aanpak-personen-verward-gedrag-1.pdf PDF, 189 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

33.1 Raadsbrief jaarverslag kinderopvang 2017.pdf

Raadsbrieven
33-1-Raadsbrief-jaarverslag-kinderopvang-2017-1.pdf PDF, 36 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

33.2 Toezichtinformatie Kinderopvang gemeente Midden-Groningen 2017.pdf

Raadsbrieven
33-2-Toezichtinformatie-Kinderopvang-gemeente-Midden-Groningen-2017-1.pdf PDF, 198 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

32. Raadsbrief reactie brief NCG aan minister Wiebes.pdf

Raadsbrieven
32-Raadsbrief-reactie-brief-NCG-aan-minister-Wiebes-1.pdf PDF, 287 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

32.1 Brief Hans Alders.pdf

Raadsbrieven
32-1-Brief-Hans-Alders-1.pdf PDF, 4.23 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

31. Raadsbrief gevolgen voor MG van vastlopen gesprekken regio minister.pdf

Raadsbrieven
31-Raadsbrief-gevolgen-voor-MG-van-vastlopen-gesprekken-regio-minister-1.pdf PDF, 105 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

30. Raadsbrief over vastlopen gesprekken bestuurlijke Tafel Bovengronds.pdf

Raadsbrieven
30-Raadsbrief-over-vastlopen-gesprekken-bestuurlijke-Tafel-Bovengronds-1.pdf PDF, 138 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

30.1 BIJLAGE 1 Brief Minister van Economische Zaken en Klimaat.pdf

Raadsbrieven
30-1-BIJLAGE-1-Brief-Minister-van-Economische-Zaken-en-Klimaat-1.pdf PDF, 1.5 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

30.2 BIJLAGE 2 Persbericht vastlopen overleg Groningen.pdf

Raadsbrieven
30-2-BIJLAGE-2-Persbericht-vastlopen-overleg-Groningen-1.pdf PDF, 40 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

29. Raadsbrief Implementatieplan Sturing op Financiën Jeugdhulp.pdf

Raadsbrieven
29-Raadsbrief-Implementatieplan-Sturing-op-Financien-Jeugdhulp-1.pdf PDF, 115 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

28. Raadsbrief Gezamenlijk plan Groninger gemeenten Van Beschermd wonen en Opvang tot begeleiding op maat.pdf

Raadsbrieven
28-Raadsbrief-Gezamenlijk-plan-Groninger-gemeenten-Van-Beschermd-wonen-en-Opvang-tot-begeleiding-op-maat-1.pdf PDF, 6.84 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

27. Raadsbrief dorpenronde en woonvisie.pdf

Raadsbrieven
27-Raadsbrief-dorpenronde-en-woonvisie-1.pdf PDF, 178 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

26. Raadsbrief over verloop en afloop gesprekken met de FNV.pdf

Raadsbrieven
26-Raadsbrief-over-verloop-en-afloop-gesprekken-met-de-FNV-1.pdf PDF, 88 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

25. raadsbrief Aanpassen tarief hulp bij het huishouden.pdf

Raadsbrieven
25-raadsbrief-Aanpassen-tarief-hulp-bij-het-huishouden-1.pdf PDF, 100 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

24. Ontwerp facetbestemmingsplan karakteristieke objecten.pdf

Raadsbrieven
24-Ontwerp-facetbestemmingsplan-karakteristieke-objecten-1.pdf PDF, 74 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23. raadsbrief Werkgeverscommissie.pdf

Raadsbrieven
23-raadsbrief-Werkgeverscommissie-1.pdf PDF, 30 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23.1 bijlage bij RB werkwijze werkgeverscommissie MG 2018.pdf

Raadsbrieven
23-1-bijlage-bij-RB-werkwijze-werkgeverscommissie-MG-2018-1.pdf PDF, 104 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

22. raadsbrief Reglement van Orde voor het college.pdf

Raadsbrieven
22-raadsbrief-Reglement-van-Orde-voor-het-college-1.pdf PDF, 71 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

22.1 bijlage 1 RvO College Midden-Groningen.pdf

Raadsbrieven
22-1-bijlage-1-RvO-College-Midden-Groningen-1.pdf PDF, 94 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

21. Raadsbrief Versterking.pdf

Raadsbrieven
21-Raadsbrief-Versterking-2.pdf PDF, 104 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20. Raadsbrief sluiting Kalkwijck wegens groot onderhoud.pdf

Raadsbrieven
20-Raadsbrief-sluiting-Kalkwijck-wegens-groot-onderhoud-1.pdf PDF, 74 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

19. Raadsbrief Stand van zaken sport Midden-Groningen.pdf

Raadsbrieven
19-Raadsbrief-Stand-van-zaken-sport-Midden-Groningen-1.pdf PDF, 80 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

18. Raadsbrief over drempel van 8 voor nadeelcompensatieverzoeken.pdf

Raadsbrieven
18-Raadsbrief-over-drempel-van-8-voor-nadeelcompensatieverzoeken-1.pdf PDF, 63 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

17. Schriftelijke reactie gemeente Midden-Groningen op versterkingsaanpak.pdf

Raadsbrieven
17-Schriftelijke-reactie-gemeente-Midden-Groningen-op-versterkingsaanpak-2.pdf PDF, 139 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

16. Raadsbrief gemeenteraad opheffingsnorm basisscholen.pdf

Raadsbrieven
16-Raadsbrief-gemeenteraad-opheffingsnorm-basisscholen-1.pdf PDF, 230 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

15. raadsbrief duiding kamerbrief 29-3-18 inzake gaswinning.pdf

Raadsbrieven
15-raadsbrief-duiding-kamerbrief-29-3-18-inzake-gaswinning-2.pdf PDF, 101 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

15.1 Bijlage 1 20180329 kamerbrief-over-gaswinning-groningen.pdf

Raadsbrieven
15-1-Bijlage-1-20180329-kamerbrief-over-gaswinning-groningen-2.pdf PDF, 409 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

14. Raadsbrief afvalvisie uitvoeringsplan.pdf

Raadsbrieven
14-Raadsbrief-afvalvisie-uitvoeringsplan-1.pdf PDF, 73 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

14.1 Bijlage 1 uitvoeringsplan harmonisatie afvalinzameling gemeente Midden-Groningen.pdf

Raadsbrieven
14-1-Bijlage-1-uitvoeringsplan-harmonisatie-afvalinzameling-gemeente-Midden-Groningen-1.pdf PDF, 308 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

13. Raadsbrief Taakstelling huisvesting vergunninghouders 2e helft 2017 incl. bijlage.pdf

Raadsbrieven
13-Raadsbrief-Taakstelling-huisvesting-vergunninghouders-2e-helft-2017-incl-bijlage-1.pdf PDF, 130 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

12. Raadsbrief Reactie FNV op brief college dd 20 februari 2018.pdf

Raadsbrieven
12-Raadsbrief-Reactie-FNV-op-brief-college-dd-20-februari-2018-1.pdf PDF, 101 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

11. Raadsbrief sturing op uitgaven in de jeugdhulp incl. bijlagen.pdf

Raadsbrieven
11-Raadsbrief-sturing-op-uitgaven-in-de-jeugdhulp-incl-bijlagen-1.pdf PDF, 358 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

10. Raadsbrief invoeren instrument verzamelbestemmingsplannen incl. bijlagen.pdf

Raadsbrieven
10-Raadsbrief-invoeren-instrument-verzamelbestemmingsplannen-incl-bijlagen-1.pdf PDF, 756 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

09. Raadsbrief gemeentelijke monumenten.pdf

Raadsbrieven
09-Raadsbrief-gemeentelijke-monumenten-1.pdf PDF, 67 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

08. Raadsbrief zienswijze N33 Gemeente Midden-Groningen.pdf

Raadsbrieven
08-Raadsbrief-zienswijze-N33-Gemeente-Midden-Groningen-1.pdf PDF, 93 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

07. Raadsbrief reactie op schorsing brief keurmerk Blik op Werk.pdf

Raadsbrieven
07-Raadsbrief-reactie-op-schorsing-brief-keurmerk-Blik-op-Werk-1.pdf PDF, 388 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

06.1 bijlage 1 Kwartaalrapportage 4e kwartaal 2017.pdf

Raadsbrieven
06-1-bijlage-1-Kwartaalrapportage-4e-kwartaal-2017-2.pdf PDF, 2.61 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

06.2 bijlage 2a Concept addendum MJP brief 20180314.pdf

Raadsbrieven
06-2-bijlage-2a-Concept-addendum-MJP-brief-20180314-2.pdf PDF, 2.13 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

06.3 bijlage 2 b Memo Erratum op Addendum MJP brief.pdf

Raadsbrieven
06-3-bijlage-2-b-Memo-Erratum-op-Addendum-MJP-brief-2.pdf PDF, 164 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

06.4 bijlage 3 reactie Midden-Groningen op addendum MJP.pdf

Raadsbrieven
06-4-bijlage-3-reactie-Midden-Groningen-op-addendum-MJP-2.pdf PDF, 249 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

06. Raadsbrief svz aardbevingsprogramma 20180316.pdf

Raadsbrieven
06-Raadsbrief-svz-aardbevingsprogramma-20180316-2.pdf PDF, 471 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

05. Raadsbrief brand Blijham Recycling.pdf

Raadsbrieven
05-Raadsbrief-brand-Blijham-Recycling-1.pdf PDF, 60 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

04. Raadsbrief Eindrapportage onderzoek naar de effectiviteit van de implementatie van het re-integratiebeleid.pdf

Raadsbrieven
04-Raadsbrief-Eindrapportage-onderzoek-naar-de-effectiviteit-van-de-implementatie-van-het-re-integratiebeleid-1.pdf PDF, 46 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

03. Raadsbrief Ontwerpbestemmingsplan woningbouw Westerbroek tennisbaan.pdf

Raadsbrieven
03-Raadsbrief-Ontwerpbestemmingsplan-woningbouw-Westerbroek-tennisbaan-1.pdf PDF, 179 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

02. Raadsbrief Verslag SZW over toepassing van de WAABI.pdf

Raadsbrieven
02-Raadsbrief-Verslag-SZW-over-toepassing-van-de-WAABI-1.pdf PDF, 184 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

01. Raadsbrief sturing tekorten jeugdhulp.pdf

Raadsbrieven
01-Raadsbrief-sturing-tekorten-jeugdhulp-1.pdf PDF, 68 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar