Raadsbrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

download

Exporteren naar

PDF Excel

241. Raadsbrief Noodverordening Oud en Nieuw 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

240. Raadsbrief Uitvoering Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

239. Raadsbrief Stand van zaken communicatie Regionale Energie Strategie 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

238. Raadsbrief PvA Transitievisie Warmte 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

237. Raadsbrief voortgang woonvisie 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

236. Raadsbrief Stand van zaken zwerfafval en vooruitblik 2021 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

235. Raadsbrief beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2020/2021 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

234. Raadsbrief ruimtelijk-economische visie A7N33 provincie Groningen gemeenten Oldambt Veendam en Midden-Groningen 1 document

233. Raadsbrief Jaarverslag 2019 Adviesraad Sociaal Domein 2 documenten

232. Raadsbrief Stand van zaken Algemeen besluiten Wet Markt en Overheid 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

231. Raadsbrief Armoedeval 2 documenten

230. Raadsbrief Aanpak Droogteschade Wegen 3 documenten

229. Raadsbrief vroeg signalering schulden 2 documenten

228. Raadsbrief betreffende A7 - N33 onderzoeken 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

227. Raadsbrief Wob-verzoek Gedoogbeschikkingen 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

226. Raadsbrief traject beleidsnotitie sport en bewegen 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

225. Raadsbrief station Sappemeer Oost 5 documenten

224. Raadsbrief samenwerkingsovereenkomst en prestatieafspraken 2021 3 documenten

223. Raadsbrief Vervolg differentiatie toeristenbelasting 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

222. Raadsbrief Bevolkingsprognose 2020 Oost-Groningen 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

221. Raadsbrief jaarverslag 2019 toezicht calamiteiten en geweld WMO 2 documenten

219. Raadsbrief bezuinigingen sociaal domein 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

218. Raadsbrief versterking eigen vermogen enexis 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

217. Raadsbrief voortzetten lokale financiele maatregelen en dienstverlening corona 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

216. Raadsbrief voorbereiding inburgeringswet 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

215. Raadsbrief differentatie toeristenbelasting 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

214. Raadsbrief voortgang afvalmaatregelen 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

213. Raadsbrief Informatie rondom evaluatie jaarwisseling 2019-2020 en voorbereiding jaarwisseling 2020-2021 1 document

212. Raadsbrief Klanttevredenheidsonderzoek BWRI 2020 3 documenten

211. Raadsbrief aanscherping opdracht Wedeka 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

210. Raadsbrief zienswijze Ontwerp Tracébesluit verdubbeling N33 Midden 2 documenten

209. Raadsbrief Armoedeval 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

208. Raadsbrief proces Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

207. Raadsbrief start bouwuitvoering KC Kolham 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

206. Raadsbrief Jaarverantwoording KInderopvang 2 documenten

205. Raadsbrief inzicht in beheersmaatregelen Sociaal Domein 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

204. Raadsbrief gerechtelijke procedure WOZ NAM 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

203. 2e Raadsbrief stand van zaken sociaal domein 8 documenten

202. Raadsbrief beantwoording vragen ontwikkelingen camping De Otter 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

201. Raadsbrief kwalitatieve werkwijze Scholenprogramma Midden-Groningen 1 document

200. Raadsbrief programmacluster Groningen Oost 2020-2025 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

199. Raadsbrief Sluiskade-Werfkade 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

198. Raadsbrief Armoedepact 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

197. Raadsbrief Afsluiten Meerwegbrug 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

196. Raadsbrief Regio Deal Oost-Groningen 19-06-2020 2 documenten

195. Raadsbrief bomenkap Hereweg Meeden 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

194. Raadsbrief proces uitvraag mening inwoners Mobiliteitsplan 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

193. Raadsbrief toegankelijke stemlocaties 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

192. Raadsbrief resultaten klantbeleving BWRI 2020 2 documenten

191. Raadsbrief eindverslag project aanpak 300 gezinnen 2 documenten

190. Raadsbrief rapport armoedeval 2 documenten

189. Raadsbrief actie lobby financiële situatie 5 documenten

188. Raadsbrief zienswijze op ontwerpbesluit winningsplan zout Nedmag 5 documenten

187. Raadsbrief Kalkwijk 34A 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

185. Raadsbrief start bouwuitvoering KC Woldwijck 2 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

184. Raadsbrief ontwerp Verzamelbestemmingsplan 2020 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

183. Raadsbrief jaarverslag archiefzorg en- beheer 2019 5 documenten

182. Raadsbrief jaarstukken Discriminatie Meldpunt Groningen 5 documenten

181. Raadsbrief gymzaal Heidemeer 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

180. Raadsbrief Eindrapport cruciale infrastructuur in Groningen 2 documenten

179. Voortgang lokaal programmaplan "Hart voor Midden-Groningen 1 document

178. Raadsbrief coronamaatregelen 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

177. Raadsbrief voortgang project Stadshart Noord, Hoogezand 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

176. Raadsbrief dorps- en wijkcentra 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

175. Raadsbrief financiële uitwerking scenario 1 Wegenbeleid 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

174. Raadsbrief benchmark Berenschot 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

173. Raadsbrief voortgang de Leine 2 documenten

172. Raadsbrief aanpassing leefbaarheidsfonds vanwege coronacrisis 2 documenten

171. Raadsbrief Uitstel aanlevering jaarstukken 2019 provincie Groningen 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

170. Raadsbrief BLVC Masterplan Overschild 2 documenten

169. Raadsbrief herbestemming Hoofdweg 16-18 Schildwolde 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

168. Raadsbrief starten ontwerpprocedures Bestemmingsplan Gorecht West Face 4 en 5 1 document

167. Raadsbrief aanvullende bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen 2 documenten

166. Raadsbrief uitvoeringskader VVE 3 documenten

165. Raadsbrief scholenprogramma 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

164. Raadsbrief gewijzigde portefeuilleverdeling college april 2020 2 documenten

163. Raadsbrief beleidsregels subsidies en coronacrisis 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

162. Raadsbrief coronamaatregel invordering huur, pacht en gebruiksvergoeding 2 documenten

161. Raadsbrief inzake aangepaste planning lokale programmaplan NPG 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

160. Raadsbrief Nationaal Programma Groningen Jaarverslag 2 documenten

159. Raadsbrief Stand van zaken herziening exploitatie Verlengde Veenlaan te Slochteren definitief 5 documenten

158. Uitstel Wet inburgering 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

157. Raadsbrief aanpassing dienstverlening en compensatie omzetdaling publiek vervoer 1 document

156. Raadsbrief Lokale maatregelen inzake coronacrisis 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

154. Raadsbrief inzake ontwikkelingen Welkoop 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

153. Raadsbrief doorontwikkeling sociale teams 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

152. Raadsbrief proces vaststellingsbesluit gasjaar 20-21 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

151. Raadsbrief coronamaatregelen 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

150. Raadsbrief algemene voorwaarden sportaccomodaties 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

149. Raadsbrief concept welstandsnota Midden-Groningen 2020 3 documenten

148. Raadsbrief Stand van zaken sociaal domein : financiële en inhoudelijke ontwikkelingen 7 documenten

147. Raadsbrief taakstelling huisvesten vergunninghouders 2019 2 documenten

146. Raadsbrief PVA Duurzame Bedrijfsvoering MG 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

145. Raadsbrief RKC jaarverslag 2019 2 documenten

144. Raadsbrief Bouwen aan programmaplan Hart voor Midden-Groningen 3 documenten

143. Raadsbrief Situatie Jan Ligthartschool Westerbroek 2 documenten

142. Raadsbrief bestemmingsplan Overschild 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

141. Raadsbrief ontwerpbestemmingsplan 'reparatie geluidszone industrieterreinenen Sappemeer-Oost en Foxhol 1 document

140. Raadsbrief subsidie onderhoud tennis accomodaties voormalig Menterwolde 1 document

139. Raadsbrief Aanpak armoede en schulden 2 documenten

138. Raadsbrief Voorbereiding Wet Inburgering 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

137. Raadsbrief Consultatiedocument RES (Regionale Energie Strategie) 2 documenten

136. Raadsbrief versterkingsprojecten Scholenprogramma 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

135. Raadsbrief update financiële situatie in relatie tot de voorjaarsnota 2020 2 documenten

134. Raadsbrief Communicatieadviseur Raad 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

133. Raadsbrief Waarderingsbeleid 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

132. Raadsbrief Oplevering Kindcentrum Vosholen 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

130. Raadsbrief Ontwerpbestemmingsplan Hoogezand, Sluiskade-Werfkade 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

129. Raadsbrief Managementletter Interim Controle 2019 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

128. Raadsbrief Ontwerp bestemmingsplan Zuidbroek - entree Gouden Driehoek 1 document

127. Raadsbrief Afwegingskader bescherming karakteristieke objecten 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

126. Raadsbrief Versterking kade Afwateringskanaal Steendam-Tjuchem en verleggen ETW project Kadeversterking Afwateringskanaal Steendam-Tjuchem 1 document

125. Raadsbrief Beschikking Regeling Reductie Energiegebruik particuliere woningeigenaren 1 document

241. Raadsbrief Noodverordening Oud en Nieuw.pdf

-
241-Raadsbrief-Noodverordening-Oud-en-Nieuw.pdf PDF, 55 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

240. Raadsbrief Uitvoering Regeling Reductie Energiegebruik (RRE).pdf

Raadsbrieven
240-Raadsbrief-Uitvoering-Regeling-Reductie-Energiegebruik-RRE.pdf PDF, 91 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

239. Raadsbrief Stand van zaken communicatie Regionale Energie Strategie.pdf

Raadsbrieven
239-Raadsbrief-Stand-van-zaken-communicatie-Regionale-Energie-Strategie.pdf PDF, 73 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

238. Raadsbrief PvA Transitievisie Warmte.pdf

Raadsbrieven
238-Raadsbrief-PvA-Transitievisie-Warmte.pdf PDF, 127 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

237. Raadsbrief voortgang woonvisie.pdf

Raadsbrieven
237-Raadsbrief-voortgang-woonvisie.pdf PDF, 289 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

236. Raadsbrief Stand van zaken zwerfafval en vooruitblik 2021.pdf

Raadsbrieven
236-Raadsbrief-Stand-van-zaken-zwerfafval-en-vooruitblik-2021.pdf PDF, 379 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

235. Raadsbrief beleidsuitgangspunten jaarwisseling 20202021.pdf

-
235-Raadsbrief-beleidsuitgangspunten-jaarwisseling-20202021.pdf PDF, 97 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

234. Raadsbrief ruimtelijk-economische visie A7N33 provincie Groningen gemeenten Oldambt Veendam en Midden-Groningen.pdf

-
234-Raadsbrief-ruimtelijk-economische-visie-A7N33-provincie-Groningen-gemeenten-Oldambt-Veendam-en-Midden-Groningen.pdf PDF, 187 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

233. raadsbrief jaarverslag ASD 2019.pdf

-
233-raadsbrief-jaarverslag-ASD-2019.pdf PDF, 108 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

233.1 jaarverslag 2019 ASD.pdf

-
233-1-jaarverslag-2019-ASD.pdf PDF, 203 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

232. Raadsbrief stand v. zaken AB-besluit WetMO 06-11-2020 1358.pdf

-
232-Raadsbrief-stand-v-zaken-AB-besluit-WetMO-06-11-2020-1358.pdf PDF, 64 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

231. Raadsbrief armoedeval.pdf

-
231-Raadsbrief-armoedeval.pdf PDF, 55 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

231.1 Brief Adviesraad Sociaal Domein.pdf

-
231-1-Brief-Adviesraad-Sociaal-Domein.pdf PDF, 128 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

230. Raadsbrief Aanpak Droogteschade Wegen.pdf

-
230-Raadsbrief-Aanpak-Droogteschade-Wegen.pdf PDF, 218 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

230.1 Bijlage 1. Foto's van droogteschade aan de Luddeweersterweg.pdf

-
230-1-Bijlage-1-Foto-s-van-droogteschade-aan-de-Luddeweersterweg.pdf PDF, 987 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

230.2 Bijlage 2. Fotos van droogteschade oude en nieuwe Lagelandsterweg_.pdf

-
230-2-Bijlage-2-Fotos-van-droogteschade-oude-en-nieuwe-Lagelandsterweg.pdf PDF, 573 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

229. Raadsbrief vroegsignalering schulden.pdf

-
229-Raadsbrief-vroegsignalering-schulden.pdf PDF, 127 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

229.1 Persbericht Midden-Groningen bindt de strijd aan met betalingsachterstanden inwoners.pdf

-
229-1-Persbericht-Midden-Groningen-bindt-de-strijd-aan-met-betalingsachterstanden-inwoners.pdf PDF, 122 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

228. Raadsbrief betreffende A7 – N33 onderzoeken.pdf

-
228-Raadsbrief-betreffende-A7-N33-onderzoeken.pdf PDF, 93 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

227. Raadsbrief WOB-verzoek gedoogbeschikkingen.pdf

-
227-Raadsbrief-WOB-verzoek-gedoogbeschikkingen.pdf PDF, 91 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

226. Raadsbrief sportbeleid.pdf

-
226-Raadsbrief-sportbeleid.pdf PDF, 102 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

225. Raadsbrief station Sappemeer-Oost.pdf

Raadsbrieven
225-Raadsbrief-station-Sappemeer-Oost.pdf PDF, 248 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

225.1 Bijlage a Reizigersonderzoek station Sappemeer Oost.pdf

Raadsbrieven
225-1-Bijlage-a-Reizigersonderzoek-station-Sappemeer-Oost.pdf PDF, 1.12 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

225.2 Bijlage b Onderzoek sluiting station Sappemeer Oost.pdf

Raadsbrieven
225-2-Bijlage-b-Onderzoek-sluiting-station-Sappemeer-Oost.pdf PDF, 1.48 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

225.3 Bijlage c Aanbiedingsbrief GS aan PS over onderzoek sluiting station Sappemeer Oost.pdf

Raadsbrieven
225-3-Bijlage-c-Aanbiedingsbrief-GS-aan-PS-over-onderzoek-sluiting-station-Sappemeer-Oost.pdf PDF, 220 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

225.4 Bijlage d Brief aan PS betreffende bestuurlijke reactie sluiting Sappemeer Oost.pdf

Raadsbrieven
225-4-Bijlage-d-Brief-aan-PS-betreffende-bestuurlijke-reactie-sluiting-Sappemeer-Oost.pdf PDF, 193 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

224. Raadsbrief Samenwerkingsovereenkomst en prestatieafspraken 2021.pdf

-
224-Raadsbrief-Samenwerkingsovereenkomst-en-prestatieafspraken-2021.pdf PDF, 73 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

224.1 Samenwerkingsovereenkomst_corporaties huurderorganisaties en gemeente.pdf

-
224-1-Samenwerkingsovereenkomst-corporaties-huurderorganisaties-en-gemeente.pdf PDF, 121 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

224.2 Prestatiefspraken 2021.pdf

-
224-2-Prestatiefspraken-2021.pdf PDF, 422 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

223. Raadsbrief Vervolg differentiatie toeristenbelasting.pdf

-
223-Raadsbrief-Vervolg-differentiatie-toeristenbelasting.pdf PDF, 64 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

222. Raadsbrief Bevolkingsprognose 2020 Oost-Groningen.pdf

-
222-Raadsbrief-Bevolkingsprognose-2020-Oost-Groningen.pdf PDF, 147 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

221. Raadsbrief jaarverslag toezicht calamiteiten en geweld.pdf

-
221-Raadsbrief-jaarverslag-toezicht-calamiteiten-en-geweld.pdf PDF, 63 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

221.1 Jaarverslag 2019 Toezicht calamiteiten en geweld Wmo.pdf

-
221-1-Jaarverslag-2019-Toezicht-calamiteiten-en-geweld-Wmo.pdf PDF, 150 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

219. Raadsbrief bezuinigingen sociaal domein.pdf

-
219-Raadsbrief-bezuinigingen-sociaal-domein.pdf PDF, 78 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

218. Raadsbrief versterking eigen vermogen Enexis.pdf

-
218-Raadsbrief-versterking-eigen-vermogen-Enexis-1.pdf PDF, 83 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

217. Raadsbrief (voorzetten) lokale financiele maatregelen en dienstverlening corona.pdf

-
217-Raadsbrief-voorzetten-lokale-financiele-maatregelen-en-dienstverlening-corona.pdf PDF, 87 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

216. Raadsbrief voorbereiding inburgeringswet.pdf

-
216-Raadsbrief-voorbereiding-inburgeringswet.pdf PDF, 274 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

215. Raadsbrief Differentiatie toeristenbelasting.pdf

-
215-Raadsbrief-Differentiatie-toeristenbelasting.pdf PDF, 96 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

214. Raadsbrief voortgang afvalmaatregelen.pdf

-
214-Raadsbrief-voortgang-afvalmaatregelen.pdf PDF, 191 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

213. Raadsbrief Informatie rondom evaluatie jaarwisseling 2019-2020 en voorbereiding jaarwisseling 2020-2021.pdf

-
213-Raadsbrief-Informatie-rondom-evaluatie-jaarwisseling-2019-2020-en-voorbereiding-jaarwisseling-2020-2021.pdf PDF, 94 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

212. Raadsbrief klanttevredenheidsonderzoek BWRI 2020.pdf

-
212-Raadsbrief-klanttevredenheidsonderzoek-BWRI-2020.pdf PDF, 55 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

212.1 klantbelevingsonderzoek BWRI 2020.pdf

-
212-1-klantbelevingsonderzoek-BWRI-2020.pdf PDF, 97 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

212.2 collegereactie advies klanttevredenheidsonderzoek.pdf

-
212-2-collegereactie-advies-klanttevredenheidsonderzoek.pdf PDF, 71 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

211. Raadsbrief Aanscherping opdracht Wedeka.pdf

-
211-Raadsbrief-Aanscherping-opdracht-Wedeka.pdf PDF, 75 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

210. Raadsbrief zienswijze verdubbeling N33 15-09-2020 1440 (1).pdf

Raadsbrieven
210-Raadsbrief-zienswijze-verdubbeling-N33-15-09-2020-1440-1.pdf PDF, 58 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

210.1 BIJLAGE Zienswijze OTB verdubbeling N33 Midden.pdf

Raadsbrieven
210-1-BIJLAGE-Zienswijze-OTB-verdubbeling-N33-Midden.pdf PDF, 1.55 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

209. Raadsbrief Armoedeval.pdf

-
209-Raadsbrief-Armoedeval-1.pdf PDF, 116 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

208. Raadsbrief proces Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024.pdf

-
208-Raadsbrief-proces-Integraal-Veiligheidsbeleid-2021-2024.pdf PDF, 67 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

207. Raadsbrief start bouwuitvoering KC Kolham.pdf

-
207-Raadsbrief-start-bouwuitvoering-KC-Kolham.pdf PDF, 77 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

206. Raadsbrief jaarverantwoording kinderopvang.pdf

-
206-Raadsbrief-jaarverantwoording-kinderopvang.pdf PDF, 91 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

206.1 Jaarverantwoording Kinderopvang Gemeenten 2019.pdf

-
206-1-Jaarverantwoording-Kinderopvang-Gemeenten-2019.pdf PDF, 110 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

205. Raadsbrief inzicht in beheersmaatregelen sociaal domein.pdf

-
205-Raadsbrief-inzicht-in-beheersmaatregelen-sociaal-domein-1.pdf PDF, 124 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

204. Raadsbrief Gerechtelijke procedure WOZ NAM.pdf

-
204-Raadsbrief-Gerechtelijke-procedure-WOZ-NAM.pdf PDF, 128 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

203. 2e raadsbrief september 2020 stand van zaken sociaal domein 01-09-2020 1257.pdf

Raadsbrieven
203-2e-raadsbrief-september-2020-stand-van-zaken-sociaal-domein-01-09-2020-1257.pdf PDF, 313 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

203.1 Bijlage 1.1 Ombuigingen Wmo en Jeugd 2020-Q2.pdf

Raadsbrieven
203-1-Bijlage-1-1-Ombuigingen-Wmo-en-Jeugd-2020-Q2.pdf PDF, 183 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

203.2 Bijlage 5.1 pilot Mobility Mentoring - evaluatie Stressvrij.pdf

Raadsbrieven
203-2-Bijlage-5-1-pilot-Mobility-Mentoring-evaluatie-Stressvrij.pdf PDF, 251 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

203.3 Bijlage 10.1 Rapportage CEO Jeugdhulp (jongeren).pdf

Raadsbrieven
203-3-Bijlage-10-1-Rapportage-CEO-Jeugdhulp-jongeren.pdf PDF, 947 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

203.4 Bijlage 10.2 Rapportage CEO Jeugdhulp (ouders).pdf

Raadsbrieven
203-4-Bijlage-10-2-Rapportage-CEO-Jeugdhulp-ouders.pdf PDF, 924 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

203.5 Bijlage 10.3 Rapportage CEO Wmo.pdf

Raadsbrieven
203-5-Bijlage-10-3-Rapportage-CEO-Wmo.pdf PDF, 1.16 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

203.6 Bijlage 10.4 Rapportage CEO open antwoorden en gebruikte vragenlijsten.pdf

Raadsbrieven
203-6-Bijlage-10-4-Rapportage-CEO-open-antwoorden-en-gebruikte-vragenlijsten.pdf PDF, 1.4 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

203.7 Bijlage 14.1 Regionaal actieplan GHNT.pdf

Raadsbrieven
203-7-Bijlage-14-1-Regionaal-actieplan-GHNT.pdf PDF, 1013 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

202. Raadsbrief beantwoording vragen ontwikkelingen Camping De Otter.pdf

Raadsbrieven
202-Raadsbrief-beantwoording-vragen-ontwikkelingen-Camping-De-Otter.pdf PDF, 72 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

201. Raadsbrief kwalitatieve werkwijze Scholenprogramma Midden-Groningen MG.pdf

Raadsbrieven
201-Raadsbrief-kwalitatieve-werkwijze-Scholenprogramma-Midden-Groningen-MG.pdf PDF, 69 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

200. Raadsbrief programmacluster Groningen Oost 2020-2025.pdf

Raadsbrieven
200-Raadsbrief-programmacluster-Groningen-Oost-2020-2025.pdf PDF, 61 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

199. Raadsbrief Sluiskade Werfkade.pdf

Raadsbrieven
199-Raadsbrief-Sluiskade-Werfkade.pdf PDF, 69 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

198. raadsbrief armoedepact.pdf

Raadsbrieven
198-raadsbrief-armoedepact.pdf PDF, 214 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

197. Raadsbrief Afsluiten Meerwegbrug.pdf

Raadsbrieven
197-Raadsbrief-Afsluiten-Meerwegbrug.pdf PDF, 86 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

196. Raadsbrief Regio Deal Oost-Groningen 19-06-2020.pdf

Raadsbrieven
196-Raadsbrief-Regio-Deal-Oost-Groningen-19-06-2020.pdf PDF, 77 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

196.1 RegioDeal_OostGroningen_public.pdf

Raadsbrieven
196-1-RegioDeal-OostGroningen-public.pdf PDF, 6.53 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

195. Raadsbrief bomenkap Hereweg Meeden.pdf

Raadsbrieven
195-Raadsbrief-bomenkap-Hereweg-Meeden.pdf PDF, 536 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

194. Raadsbrief proces uitvraag mening inwoners Mobiliteitsplan.pdf

Raadsbrieven
194-Raadsbrief-proces-uitvraag-mening-inwoners-Mobiliteitsplan.pdf PDF, 62 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

193. Raadsbrief toegankelijke stemlocaties.pdf

Raadsbrieven
193-Raadsbrief-toegankelijke-stemlocaties.pdf PDF, 76 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

192. Raadsbrief resultaten klantbeleving BWRI 2020.pdf

Raadsbrieven
192-Raadsbrief-resultaten-klantbeleving-BWRI-2020.pdf PDF, 236 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

192.1 Bijlage BWRI - Rapport Klantbelevingsonderzoek Participatiewet 2020 DH-1905-0565.pdf

Raadsbrieven
192-1-Bijlage-BWRI-Rapport-Klantbelevingsonderzoek-Participatiewet-2020-DH-1905-0565.pdf PDF, 1004 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

191. Raadsbrief Eindverslag project aanpak 300 gezinnen.pdf

Raadsbrieven
191-Raadsbrief-Eindverslag-project-aanpak-300-gezinnen.pdf PDF, 65 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

191.1 Einverslag aanpak 300 gezinnen_.pdf

Raadsbrieven
191-1-Einverslag-aanpak-300-gezinnen.pdf PDF, 117 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

190. Raadsbrief rapport armoedeval.pdf

Raadsbrieven
190-Raadsbrief-rapport-armoedeval.pdf PDF, 59 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

190.1 rapport armoedevalberekenaar Midden Groningen def (002).pdf

Raadsbrieven
190-1-rapport-armoedevalberekenaar-Midden-Groningen-def-002.pdf PDF, 399 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

189. Raadsbrief Acties Lobby financiële situatie.pdf

Raadsbrieven
189-Raadsbrief-Acties-Lobby-financiele-situatie.pdf PDF, 73 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

189.1 Bijlage 1 Brief aan min. Ollongren 23-6-2020.pdf

Raadsbrieven
189-1-Bijlage-1-Brief-aan-min-Ollongren-23-6-2020.pdf PDF, 79 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

189.2 Bijlage 2 Brief aan min. W. Hoekstra 23-6-2020.pdf

Raadsbrieven
189-2-Bijlage-2-Brief-aan-min-W-Hoekstra-23-6-2020.pdf PDF, 77 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

189.3 Bijlage 3 OPROEP definitief (2).pdf

Raadsbrieven
189-3-Bijlage-3-OPROEP-definitief-2.pdf PDF, 73 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

189.4 Bijlage 4 Brief Financiele positie Groninger gemeenten.pdf

Raadsbrieven
189-4-Bijlage-4-Brief-Financiele-positie-Groninger-gemeenten.pdf PDF, 207 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

188. Raadsbrief zienswijze op ontwerpbesluit winningsplan zout Nedmag.pdf

Raadsbrieven
188-Raadsbrief-zienswijze-op-ontwerpbesluit-winningsplan-zout-Nedmag.pdf PDF, 83 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

188.1 Collegebesluit Raadsbrief zienswijze op ontwerpbesluit winningsplan zout Nedmag.pdf

Raadsbrieven
188-1-Collegebesluit-Raadsbrief-zienswijze-op-ontwerpbesluit-winningsplan-zout-Nedmag.pdf PDF, 129 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

188.2 Concept zienswijze winningsplan Nedmag.pdf

Raadsbrieven
188-2-Concept-zienswijze-winningsplan-Nedmag.pdf PDF, 179 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

188.3 Ontwerp-instemmingsbesluit_Winningsplan_Nedmag_2018 (GELAKT).pdf

Raadsbrieven
188-3-Ontwerp-instemmingsbesluit-Winningsplan-Nedmag-2018-GELAKT.pdf PDF, 413 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

188.4Getekend exempl advies aan minister met bijlagen winningsplan Nedmag 2018 15nov19.pdf

Raadsbrieven
188-4Getekend-exempl-advies-aan-minister-met-bijlagen-winningsplan-Nedmag-2018-15nov19.pdf PDF, 5.98 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

187. Raadsbrief Kalkwijk34A.pdf

Raadsbrieven
187-Raadsbrief-Kalkwijk34A.pdf PDF, 353 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

185. Raadsbrief start bouwuitvoering KC Woldwijck 2 18-06-2020.pdf

Raadsbrieven
185-Raadsbrief-start-bouwuitvoering-KC-Woldwijck-2-18-06-2020.pdf PDF, 77 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

184. Raadsbrief Ontwerp Verzamelbestemmingsplan 2020-1.pdf

Raadsbrieven
184-Raadsbrief-Ontwerp-Verzamelbestemmingsplan-2020-1.pdf PDF, 88 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

183. Raadsbrief jaarverslag Archiefzorg en -beheer 2019 hoofdlijnen.pdf

Raadsbrieven
183-Raadsbrief-jaarverslag-Archiefzorg-en-beheer-2019-hoofdlijnen.pdf PDF, 75 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

183.1 Collegevoorstel Jaarverslag Archiefzorg en -beheer 2019.pdf

Raadsbrieven
183-1-Collegevoorstel-Jaarverslag-Archiefzorg-en-beheer-2019.pdf PDF, 87 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

183.2 Verslag archiefzorg en -beheer 2019 midden groningen versie 0.2 06022020.pdf

Raadsbrieven
183-2-Verslag-archiefzorg-en-beheer-2019-midden-groningen-versie-0-2-06022020.pdf PDF, 249 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

183.3 Uitwerking KPI 2019 Midden-Groningen versie 01.pdf

Raadsbrieven
183-3-Uitwerking-KPI-2019-Midden-Groningen-versie-01.pdf PDF, 201 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

183.4 IQ lijst bij jaarverslag 2019 def versie 03032020.pdf

Raadsbrieven
183-4-IQ-lijst-bij-jaarverslag-2019-def-versie-03032020.pdf PDF, 303 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

182. Raadsbrief jaarstukken Discriminatie Meldpunt Groningen.pdf

Raadsbrieven
182-Raadsbrief-jaarstukken-Discriminatie-Meldpunt-Groningen.pdf PDF, 64 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

182.1 jaarverslag 2019 inhoudelijk.pdf

Raadsbrieven
182-1-jaarverslag-2019-inhoudelijk.pdf PDF, 1.56 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

182.2 jaarrekening 2019 DMG.pdf

Raadsbrieven
182-2-jaarrekening-2019-DMG.pdf PDF, 2.48 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

182.3 Monitor Discriminatie 2019 Noord-Nederland.pdf

Raadsbrieven
182-3-Monitor-Discriminatie-2019-Noord-Nederland.pdf PDF, 1.61 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

182.4 Gemeenteregistraties 2019 Discriminatie Noord-Nederland.pdf

Raadsbrieven
182-4-Gemeenteregistraties-2019-Discriminatie-Noord-Nederland.pdf PDF, 514 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

181. Raadsbrief gymzaal Heidemeer 20200527.pdf

Raadsbrieven
181-Raadsbrief-gymzaal-Heidemeer-20200527-1.pdf PDF, 80 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

180. Raadsbrief eindrapport cruciale infrastructuur in Groningen.pdf

Raadsbrieven
180-Raadsbrief-eindrapport-cruciale-infrastructuur-in-Groningen-1.pdf PDF, 55 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

180.1 Bijlage Eindrapport cruciale infrastructuur in Groningen vanuit het perspectief van veiligheid en continuiteit.pdf

Raadsbrieven
180-1-Bijlage-Eindrapport-cruciale-infrastructuur-in-Groningen-vanuit-het-perspectief-van-veiligheid-en-continuiteit-1.pdf PDF, 712 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

179. Raadsbrief Voortgang lokaal programmaplan “Hart voor Midden-Groningen”.pdf

Raadsbrieven
179-Raadsbrief-Voortgang-lokaal-programmaplan-Hart-voor-Midden-Groningen-1.pdf PDF, 70 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

178. Raadsbrief coronamaatregelen 20200603.pdf

Raadsbrieven
178-Raadsbrief-coronamaatregelen-20200603-1.pdf PDF, 73 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

177. Raadsbrief voortgang project Stadshart Noord, Hoogezand.pdf

Raadsbrieven
177-Raadsbrief-voortgang-project-Stadshart-Noord-Hoogezand.pdf PDF, 133 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

176. Raadsbrief dorps en wijkcentra 1 28-05-2020.pdf

Raadsbrieven
176-Raadsbrief-dorps-en-wijkcentra-1-28-05-2020.pdf PDF, 58 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

175. Raadsbrief financiële uitwerking scenario 1 Wegenbeleid.pdf

Raadsbrieven
175-Raadsbrief-financiele-uitwerking-scenario-1-Wegenbeleid.pdf PDF, 182 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

174. Raadsbrief benchmark Berenschot.pdf

Raadsbrieven
174-Raadsbrief-benchmark-Berenschot.pdf PDF, 116 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

173. raadsbrief voortgang De Leine.pdf

Raadsbrieven
173-raadsbrief-voortgang-De-Leine.pdf PDF, 128 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

173.1 Notitie Permanente bewoning De Leine in hoofdlijnen.pdf

Raadsbrieven
173-1-Notitie-Permanente-bewoning-De-Leine-in-hoofdlijnen.pdf PDF, 107 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

172. Raadsbrief aanpassing leefbaarheidsfonds vanwege coronacrisis.pdf

Raadsbrieven
172-Raadsbrief-aanpassing-leefbaarheidsfonds-vanwege-coronacrisis.pdf PDF, 64 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

172.1 Bijlage Nadere regels subsidie leefbaarheidsfonds Midden-Groningen 2020-A.pdf

Raadsbrieven
172-1-Bijlage-Nadere-regels-subsidie-leefbaarheidsfonds-Midden-Groningen-2020-A.pdf PDF, 118 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

171. Raadsbrief uitstel aanlevering jaarstukken 2019 Provincie.pdf

Raadsbrieven
171-Raadsbrief-uitstel-aanlevering-jaarstukken-2019-Provincie-1.pdf PDF, 40 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

170. Raadsbrief BLVC Masterplan Overschild.pdf

Raadsbrieven
170-Raadsbrief-BLVC-Masterplan-Overschild-1.pdf PDF, 70 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

170.1 Bijlage BLVC_Masterplan_Overschild 21042020.pdf

Raadsbrieven
170-1-Bijlage-BLVC-Masterplan-Overschild-21042020-1.pdf PDF, 2.7 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

169. Raadsbrief herbestemming Hoofdweg 16-18 Schildwolde.pdf

Raadsbrieven
169-Raadsbrief-herbestemming-Hoofdweg-16-18-Schildwolde-1.pdf PDF, 99 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

168. Raadsbrief starten ontwerpprocedures Bestemmingsplan Gorecht West Fase 4 en 5.pdf

Raadsbrieven
168-Raadsbrief-starten-ontwerpprocedures-Bestemmingsplan-Gorecht-West-Fase-4-en-5-1.pdf PDF, 75 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

167. Raadsbrief aanvullende bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen.pdf

Raadsbrieven
167-Raadsbrief-aanvullende-bestuursovereenkomst-Nationaal-Programma-Groningen-1.pdf PDF, 66 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

167.1 Bijlage Aanvullende bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen.pdf

Raadsbrieven
167-1-Bijlage-Aanvullende-bestuursovereenkomst-Nationaal-Programma-Groningen-1.pdf PDF, 306 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

166. Raadsbrief uitvoeringskader VVE.pdf

Raadsbrieven
166-Raadsbrief-uitvoeringskader-VVE-1.pdf PDF, 94 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

166.1 Bijlage Uitvoeringskader VVE 2020-2023.pdf

Raadsbrieven
166-1-Bijlage-Uitvoeringskader-VVE-2020-2023-1.pdf PDF, 124 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

166.2 activiteiten VVE 2020.pdf

Raadsbrieven
166-2-activiteiten-VVE-2020-1.pdf PDF, 102 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

165. Raadsbrief scholenprogramma.pdf

Raadsbrieven
165-Raadsbrief-scholenprogramma-1.pdf PDF, 77 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

164. bijlage Portefeuilleverdeling college Midden-Groningen april 2020.pdf

Raadsbrieven
164-bijlage-Portefeuilleverdeling-college-Midden-Groningen-april-2020.pdf PDF, 64 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

164. Raadsbrief gewijzigde portefeuilleverdeling college april 2020.pdf

Raadsbrieven
164-Raadsbrief-gewijzigde-portefeuilleverdeling-college-april-2020.pdf PDF, 60 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

163. Raadsbrief beleidsregels subsidies en coronacrisis.pdf

Raadsbrieven
163-Raadsbrief-beleidsregels-subsidies-en-coronacrisis.pdf PDF, 133 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

162. 1 bijlage Persbericht_2020_024_uitstel_huur_en_pacht_ED.pdf

Raadsbrieven
162-1-bijlage-Persbericht-2020-024-uitstel-huur-en-pacht-ED.pdf PDF, 113 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

162. Raadsbrief coronamaatregel invordering huur, pacht en gebruiksvergoedingen.pdf

Raadsbrieven
162-Raadsbrief-coronamaatregel-invordering-huur-pacht-en-gebruiksvergoedingen.pdf PDF, 59 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

161. Raadsbrief inzake aangepaste planning lokale programmaplan NPG.pdf

Raadsbrieven
161-Raadsbrief-inzake-aangepaste-planning-lokale-programmaplan-NPG.pdf PDF, 378 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

160. Raadsbrief Nationaal Programma Groningen Jaarverslag.pdf

Raadsbrieven
160-Raadsbrief-Nationaal-Programma-Groningen-Jaarverslag.pdf PDF, 77 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

160.1 Bijlage Jaarverslag 2019 - Nationaal Programma Groningen.pdf

Raadsbrieven
160-1-Bijlage-Jaarverslag-2019-Nationaal-Programma-Groningen.pdf PDF, 3.94 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

159. Raadsbrief Stand van zaken herziening exploitatie Verlengde Veenlaan te Slochteren definitief.pdf

Raadsbrieven
159-Raadsbrief-Stand-van-zaken-herziening-exploitatie-Verlengde-Veenlaan-te-Slochteren-definitief.pdf PDF, 139 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

159.1 Bijlage collegebesluit Verlengde Veenlaan Slochteren.pdf

Raadsbrieven
159-1-Bijlage-collegebesluit-Verlengde-Veenlaan-Slochteren.pdf PDF, 94 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

159.2 Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan Verlengde Veenlaan Slochteren.pdf

Raadsbrieven
159-2-Bijlage-1-Beeldkwaliteitsplan-Verlengde-Veenlaan-Slochteren.pdf PDF, 9.61 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

159.3 Bijlage 2 Verlengde Veenlaan Slochteren voorstel bewonersgroep.pdf

Raadsbrieven
159-3-Bijlage-2-Verlengde-Veenlaan-Slochteren-voorstel-bewonersgroep.pdf PDF, 9.67 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

159.4 Bijlage 3 Verlengde Veenlaan Slochteren studies naar landschap en erf.pdf

Raadsbrieven
159-4-Bijlage-3-Verlengde-Veenlaan-Slochteren-studies-naar-landschap-en-erf.pdf PDF, 6.35 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

158. Uitstel Wet inburgering.pdf

Raadsbrieven
158-Uitstel-Wet-inburgering.pdf PDF, 71 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

157. Raadsbrief aanpassing dienstverlening en compensatie omzetdaling publiek vervoer.pdf

Raadsbrieven
157-Raadsbrief-aanpassing-dienstverlening-en-compensatie-omzetdaling-publiek-vervoer.pdf PDF, 65 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

156. Raadsbrief lokale maatregelen inzake de coronacrisis.pdf

Raadsbrieven
156-Raadsbrief-lokale-maatregelen-inzake-de-coronacrisis.pdf PDF, 102 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

154. Raadsbrief inzake ontwikkelingen Welkoop 30 maart 2020.pdf

Raadsbrieven
154-Raadsbrief-inzake-ontwikkelingen-Welkoop-30-maart-2020.pdf PDF, 78 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

153. Raadsbrief doorontwikkeling sociale teams.pdf

Raadsbrieven
153-Raadsbrief-doorontwikkeling-sociale-teams.pdf PDF, 328 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

152. Raadsbrief proces vaststellingsbesluit gasjaar 20-21.pdf

Raadsbrieven
152-Raadsbrief-proces-vaststellingsbesluit-gasjaar-20-21.pdf PDF, 67 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

151. raadsbrief coronamaatregelen.pdf

Raadsbrieven
151-raadsbrief-coronamaatregelen.pdf PDF, 80 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

150. Raadsbrief algemene voorwaarden gemeentelijke sportaccommodaties.pdf

Raadsbrieven
150-Raadsbrief-algemene-voorwaarden-gemeentelijke-sportaccommodaties.pdf PDF, 60 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

149. Raadsbrief concept-welstandsnota 2020.pdf

Raadsbrieven
149-Raadsbrief-concept-welstandsnota-2020.pdf PDF, 87 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

149.1 Concept Welstandsnota Midden-Groningen.pdf

Raadsbrieven
149-1-Concept-Welstandsnota-Midden-Groningen.pdf PDF, 2.78 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

149.2 Welstand inspraak.pdf

Raadsbrieven
149-2-Welstand-inspraak.pdf PDF, 96 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

148. Raadsbrief stand van zaken sociaal domein financiele en inhoudelijke ontwikkelingen.pdf

Raadsbrieven
148-Raadsbrief-stand-van-zaken-sociaal-domein-financiele-en-inhoudelijke-ontwikkelingen.pdf PDF, 360 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

148.1 Bijlage 1.1. 2019-Q4 Bezuinigingen 2020 Jeugd en Wmo.pdf

Raadsbrieven
148-1-Bijlage-1-1-2019-Q4-Bezuinigingen-2020-Jeugd-en-Wmo.pdf PDF, 46 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

148.2 Bijlage 1.2 Kengetallen sociaal domein - Jeugdhulp 2019 (met vergelijking 2018).pdf

Raadsbrieven
148-2-Bijlage-1-2-Kengetallen-sociaal-domein-Jeugdhulp-2019-met-vergelijking-2018.pdf PDF, 129 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

148.3 Bijlage 1.3 Kengetallen sociaal domein - Wmo- 1 jan 2020.pdf

Raadsbrieven
148-3-Bijlage-1-3-Kengetallen-sociaal-domein-Wmo-1-jan-2020.pdf PDF, 316 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

148.4 Bijlage 2.1 Rapport Tim Robbe.pdf

Raadsbrieven
148-4-Bijlage-2-1-Rapport-Tim-Robbe.pdf PDF, 613 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

148.5 Bijlage 3.1 jaarplan transformatie agenda.pdf

Raadsbrieven
148-5-Bijlage-3-1-jaarplan-transformatie-agenda.pdf PDF, 807 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

148.6 Bijlage 9.1 VT-verbetert-2019.pdf

Raadsbrieven
148-6-Bijlage-9-1-VT-verbetert-2019.pdf PDF, 655 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

147. Raadsbrief taakstelling huisvesten vergunninghouders 2019.pdf

Raadsbrieven
147-Raadsbrief-taakstelling-huisvesten-vergunninghouders-2019.pdf PDF, 51 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

147.1 Bijlage 1 Rapportage realisatie taakstelling 2019.pdf

Raadsbrieven
147-1-Bijlage-1-Rapportage-realisatie-taakstelling-2019.pdf PDF, 75 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

146. Raadsbrief PVA Duurzame Bedrijfsvoering MG.pdf

Raadsbrieven
146-Raadsbrief-PVA-Duurzame-Bedrijfsvoering-MG.pdf PDF, 418 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

145. Raadsbrief aanbieding RKC jaarverslag 2019.pdf

Raadsbrieven
145-Raadsbrief-aanbieding-RKC-jaarverslag-2019-1.pdf PDF, 50 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

145.1. Bijlage Jaarverslag 2019 RKC Midden-Groningen (2).pdf

Raadsbrieven
145-1-Bijlage-Jaarverslag-2019-RKC-Midden-Groningen-2-1.pdf PDF, 320 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

144. Raadsbrief Bouwen aan programmaplan Hart voor Midden-Groningen.pdf

Raadsbrieven
144-Raadsbrief-Bouwen-aan-programmaplan-Hart-voor-Midden-Groningen.pdf PDF, 67 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

144.1 Bijlage 1 Bouwen aan programmaplan aanpak.pdf

Raadsbrieven
144-1-Bijlage-1-Bouwen-aan-programmaplan-aanpak.pdf PDF, 519 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

144.2 Bijlage 2 Communicatie- en participatieplan.pdf

Raadsbrieven
144-2-Bijlage-2-Communicatie-en-participatieplan.pdf PDF, 312 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

143. Raadsbrief Jan Ligthartschool.pdf

Raadsbrieven
143-Raadsbrief-Jan-Ligthartschool.pdf PDF, 152 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

143.1 Bijlage Definitieve beschikking Jan Ligthartschool Westerbroek.pdf

Raadsbrieven
143-1-Bijlage-Definitieve-beschikking-Jan-Ligthartschool-Westerbroek.pdf PDF, 103 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

142. Raadsbrief bestemmingsplan Overschild.pdf

Raadsbrieven
142-Raadsbrief-bestemmingsplan-Overschild.pdf PDF, 84 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

141. Raadsbrief ontwerpbestemmingsplan 'reparatie geluidszone industrieterreinen Sappemeer-Oost en Foxhol.pdf

Raadsbrieven
141-Raadsbrief-ontwerpbestemmingsplan-reparatie-geluidszone-industrieterreinen-Sappemeer-Oost-en-Foxhol.pdf PDF, 65 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

140. Raadsbrief subisidie onderhoud tennisaccomodaties voormalig Menterwolde.pdf

Raadsbrieven
140-Raadsbrief-subisidie-onderhoud-tennisaccomodaties-voormalig-Menterwolde.pdf PDF, 57 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

139. Raadsbrief Aanpak armoede en schulden Midden-Groningen.pdf

Raadsbrieven
139-Raadsbrief-Aanpak-armoede-en-schulden-Midden-Groningen.pdf PDF, 83 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

139.1 Magazine aanpak armoede en schulden.pdf

Raadsbrieven
139-1-Magazine-aanpak-armoede-en-schulden.pdf PDF, 9.28 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

138. Raadsbrief Voorbereiding Wet Inburgering.pdf

Raadsbrieven
138-Raadsbrief-Voorbereiding-Wet-Inburgering.pdf PDF, 99 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

137. Raadsbrief Consultatiedocument RES.pdf

Raadsbrieven
137-Raadsbrief-Consultatiedocument-RES-1.pdf PDF, 126 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

137.1 Consultatiedocument Regionale Energie Strategie Groningen incl bijlagen.pdf

Raadsbrieven
137-1-Consultatiedocument-Regionale-Energie-Strategie-Groningen-incl-bijlagen-1.pdf PDF, 3.44 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

136. Raadsbrief versterkingsprojecten Scholenprogramma.pdf

Raadsbrieven
136-Raadsbrief-versterkingsprojecten-Scholenprogramma-1.pdf PDF, 99 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

135. Raadsbrief update financiële situatie in relatie tot de voorjaarsnota 2020.pdf

Raadsbrieven
135-Raadsbrief-update-financiele-situatie-in-relatie-tot-de-voorjaarsnota-2020.pdf PDF, 298 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

135.1 Bijlage raadsbrief Memo Financiële stand van zaken Sociaal Domein 2019 en 2020.pdf

Raadsbrieven
135-1-Bijlage-raadsbrief-Memo-Financiele-stand-van-zaken-Sociaal-Domein-2019-en-2020.pdf PDF, 261 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

134. Raadsbrief communicatieformatie raad.pdf

Raadsbrieven
134-Raadsbrief-communicatieformatie-raad.pdf PDF, 80 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

133. Raadsbrief Waarderingsbeleid.pdf

Raadsbrieven
133-Raadsbrief-Waarderingsbeleid.pdf PDF, 183 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

132. Raadsbrief Oplevering kindcentrum Vosholen.pdf

Raadsbrieven
132-Raadsbrief-Oplevering-kindcentrum-Vosholen.pdf PDF, 92 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

130. Raadsbrief ontwerpbestemmingsplan Hoogezand Sluiskade - Werfkade.pdf

Raadsbrieven
130-Raadsbrief-ontwerpbestemmingsplan-Hoogezand-Sluiskade-Werfkade.pdf PDF, 92 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

129. Raadsbrief Managementletter Interim controle 2019.pdf

Raadsbrieven
129-Raadsbrief-Managementletter-Interim-controle-2019.pdf PDF, 103 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

128. Raadsbrief Ontwerpbestemmingsplan Zuidbroek - entree Gouden driehoek.pdf

Raadsbrieven
128-Raadsbrief-Ontwerpbestemmingsplan-Zuidbroek-entree-Gouden-driehoek.pdf PDF, 126 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

127. Raadsbrief Afwegingskader bescherming karakteristieke objecten.pdf

Raadsbrieven
127-Raadsbrief-Afwegingskader-bescherming-karakteristieke-objecten.pdf PDF, 81 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

126. Raadsbrief project Kadeversterking Afwateringskanaal Steendam-Tjuchem actualisatie.pdf

Raadsbrieven
126-Raadsbrief-project-Kadeversterking-Afwateringskanaal-Steendam-Tjuchem-actualisatie.pdf PDF, 65 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

125. Raadsbrief Beschikking Regeling Reductie Energiegebruik particuliere woningeigenaren.pdf

Raadsbrieven
125-Raadsbrief-Beschikking-Regeling-Reductie-Energiegebruik-particuliere-woningeigenaren.pdf PDF, 54 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar