Overzicht van nieuwsberichten 2021

Lieke Kruijer eerste Kinderburgemeester Midden-Groningen 08 juli 2021

Afbeelding:Lieke Kruijer eerste Kinderburgemeester Midden-Groningen

De Vertrouwenscommissie van de gemeenteraad heeft Lieke Kruijer uit 23 inzendingen voorgedragen als eerste Kinderburgemeester van Midden-Groningen.

Voorjaarsnota 07 juli 2021

In de Regiokrant hebben de fracties van Midden-Groningen hun visie op de Voorjaarsnota gegeven.

Inwoners geven mening over democratie in Midden-Groningen 05 juli 2021

Afbeelding:Inwoners geven mening over democratie in Midden-Groningen

Dit voorjaar vroeg de gemeente Midden-Groningen de mening van haar inwoners over de samenwerking met de gemeente. De gemeente wil de komende jaren nog meer ruimte maken voor initiatieven en ideeёn van inwoners en wilde graag weten of en hoe dit aansluit bij wat inwoners van de gemeente zelf willen beslissen.

Gemeenteraad Midden-Groningen stelt €57.900 beschikbaar voor vier inwonersinitiatieven 01 juli 2021

Via het digitale platform Stem van Midden-Groningen konden inwoners ideeën indienen om de leefomgeving in hun eigen wijk, buurt of dorp te verbeteren

Wethouder Jaap Borg dient ontslag in 24 juni 2021

In de raadsvergadering van 24 juni werd de raad op verzoek van het college gevraagd een besluit te nemen over het opzeggen van het vertrouwen in wethouder Jaap Borg. Het verloop van het debat zorgde ervoor dat wethouder Borg zelf zijn ontslag indiende voordat de raad tot besluitvorming kon overgaan.

Midden-Groningen betrekt kinderen bij politiek met Kinderburgemeester en Raad van de Toekomst 15 juni 2021

Afbeelding:Midden-Groningen betrekt kinderen bij politiek met Kinderburgemeester en Raad van de Toekomst

De gemeenteraad van Midden-Groningen wil graag dat kinderen de mogelijkheid krijgen om mee te denken over allerlei onderwerpen. De kinderen van Midden-Groningen vormen immers de toekomst van de gemeente. Daarvoor heeft de gemeenteraad het initiatief genomen voor de verkiezing van een Kinderburgemeester en het vormen van de Raad van de Toekomst.

Raadsnieuws 3 juni 2021 08 juni 2021

Afbeelding:Raadsnieuws 3 juni 2021

Raadsnieuws verschijnt na elke raadsvergadering in de Regiokrant. In het Raadsnieuws geven wij u een verslag van de raadsvergadering.

Raadsnieuws 29 april 2021 18 mei 2021

Afbeelding:Raadsnieuws 29 april 2021

Raadsnieuws verschijnt na elke raadsvergadering in de Regiokrant. In het Raadsnieuws geven wij u een verslag van de raadsvergadering.

Gemeenteraad overweldigd door ideeën voor Midden-Groningen via digitaal project 06 mei 2021

31 ideeën, 1.227 aangemaakte accounts, 12.000 website bezoekers en 1.432 steunbetuigingen. “Dit resultaat is boven verwachting. "

Gemeenteraad Midden-Groningen wil meer sturing op armoedebeleid 03 mei 2021

De rekenkamercommissie van de gemeente Midden-Groningen heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van het armoedebeleid. De conclusie is dat de gemeente het beleid uitvoert volgens de geldende regels, maar dat het armoedebeleid ondersneeuwt in de brede aanpak van het sociale domein.’.

Raadsnieuws 1 april 2021 13 april 2021

Afbeelding:Raadsnieuws 1 april 2021

Raadsnieuws verschijnt na elke raadsvergadering in de Regiokrant. In het Raadsnieuws geven wij u een verslag van de raadsvergadering.

Gemeenteraad laat zich informeren over mogelijkheden uitschakelen verlichting op windmolens 16 maart 2021

De gemeenteraad van Midden-Groningen organiseert op 18 maart een informatiebijeenkomst om zich te laten informeren over de actuele wet- en regelgeving rondom de verlichting op windmolens.

Gemeenteraad lanceert "Hart voor Aigenhaid": €20.000 voor ideeën uit wijken en dorpen 11 maart 2021

De gemeenteraad van Midden-Groningen wil haar inwoners graag meer betrekken bij belangrijke beslissingen van de gemeente.

Raadsnieuws 4 maart 2021 10 maart 2021

Afbeelding:Raadsnieuws 4 maart 2021

Raadsnieuws verschijnt na elke raadsvergadering in de Regiokrant. In het Raadsnieuws geven wij u een verslag van de raadsvergadering.

Gemeenteraad en college van Midden-Groningen protesteren tegen nieuwe regeling gemeentefonds 22 februari 2021

De gemeenteraad van Midden-Groningen heeft deze week een brief gestuurd aan de Minister van Binnenlandse Zaken. In die brief protesteert de raad tegen het voorstel voor een nieuwe rekenmethode om te bepalen hoeveel geld de gemeente krijgt.

Raadsnieuws januari 2021 04 februari 2021

Afbeelding:Raadsnieuws januari 2021

Raadsnieuws verschijnt na elke raadsvergadering in de Regiokrant. In het Raadsnieuws geven wij u een verslag van de raadsvergadering.