Het NPG in 10 punten

12 oktober 2020

De gemeenteraad heeft op 5 oktober het lokale programmaplan ‘Hart voor Midden-Groningen’, in het kader van het Nationaal Programma Groningen (NPG) ontvangen van het college van B&W. Maar wat is het Nationaal Programma Groningen en wat betekent het voor onze gemeente? We hebben het kort voor u samengevat in 10 punten:

 1. Wat is het Nationaal Programma Groningen (NPG)?

De regering heeft 1,15 miljard beschikbaar gesteld voor de toekomst van Groningen. De provincie en de aardbevingsgemeenten werken nu samen met het Rijk om te kijken waaraan het geld besteed kan worden. Het NPG staat los van het schadeherstel en de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied. Wel heeft de gemeenteraad aangegeven dat schadeherstel en versterken een randvoorwaarde is voor de uitvoering van het NPG.

 2. Hoe wordt het geld verdeeld?

De provincie krijgt een deel van het geld om plannen te maken die een verbetering zijn voor de gehele provincie. Daarnaast maken de aardbevingsgemeenten elk een eigen plan. Hierin staan projecten die ze samen met de inwoners hebben bedacht om de welvaart te vergroten.

 3. Welk bedrag is er beschikbaar voor Midden-Groningen?

Er is totaal 95 miljoen beschikbaar voor Midden-Groningen voor de komende 10 jaar. De gemeente mag voor de eerste vijf jaar voor 47,5 miljoen aan projecten indienen. Als alles goed verloopt, krijgt de gemeente na die vijf jaar nogmaals 47,5 miljoen tot haar beschikking.

4. Wat voor plan is er voor de gemeente Midden-Groningen gemaakt?

De afgelopen maanden heeft het college samen met inwoners, organisaties en bedrijven een plan gemaakt voor Midden-Groningen. De focus ligt op de jeugd, mensen die het moeilijk hebben, de aanpak van verpauperde gebieden en een verbetering van de werkgelegenheid.

 5. Projecten

Het college van B&W heeft een lijst met ongeveer 45 projecten gemaakt. Deze wil het college graag allemaal uitvoeren. Het benodigde geld is daarvoor echter (nog) niet beschikbaar. Daarom moet uit deze lijst nu  een keuze gemaakt worden met welke projecten de gemeente wil starten. (De complete lijst kunt u vinden op bestuur.midden-groningen.nl bij de stukken van de raadscommissievergadering 20 oktober.)

 6. Wat is de rol van de gemeenteraad?

De gemeenteraad vertegenwoordigt u, de inwoners, en is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente. De gemeenteraad moet nu een beslissing nemen over het plan van het college van B&W. Ook kijkt de gemeenteraad welke projecten uit het lokale NPG-plan uitgevoerd kunnen worden en welke (nog) niet.

 7. Hoe gaat de gemeenteraad een beslissing nemen over het plan?

Het belangrijkste is dat de projecten aansluiten op de bestaande plannen van de gemeente. Ook moet het echt een verbetering zijn voor (een deel van) de inwoners van de gemeente. Het is niet bedoeld om tekorten aan te vullen of om subsidies te vervangen.

 8. Wordt elk project goedgekeurd door het Nationaal Programma Groningen?

Elk project uit het plan van Midden-Groningen moet nog wel goedgekeurd worden door het bestuur van het Nationaal Programma Groningen. Zij heeft een aantal voorwaarden waar een project aan moet voldoen.

 9. Hoe gaat het nu verder?

De gemeenteraad gaat op 20 oktober in de raadscommissievergadering praten over het plan en de projecten. Op 28 oktober valt er als het goed is een voorlopig besluit in de raadsvergadering. Daarna moet het NPG-bestuur nog goedkeuring geven, voordat de gemeenteraad begin 2021 een definitief besluit kan nemen. De raadscommissie- en raadsvergadering kunt u live volgen via het YouTube kanaal van de gemeente.

10. Hebben we als inwoner nog invloed op de plannen?

Jazeker!

Het plan is samen met inwoners, organisaties en bedrijven gemaakt. Het is daarom in dit stadium niet meer mogelijk om nieuwe projecten te bedenken. Wel kunt u de gemeenteraad helpen bij het maken van keuzes uit de lijst met projecten.

Uw mening telt!

Wat vindt u van het plan in het algemeen? Kunt u zich vinden in de projecten die op de lijst staan?

De gemeenteraad wil graag uw mening horen, zodat we dit mee kunnen nemen in de discussies en beoordeling van het plan in de raadscommissievergadering en de raadsvergadering.

Uw input

U kunt uw input via onderstaande kanalen met de gemeenteraad delen. Ook kunt u de politieke partijen rechtstreeks benaderen.

Facebook: www.facebook.com/gemeenteraadmg

Twitter: www.twitter.com/gemeenteraadmg

Website: bestuur.midden-groningen.nl

Mail: griffie@midden-groningen.nl

Volg de gemeenteraad op Facebook en Twitter!

Wilt u meer achtergrondinformatie over het plan van de gemeente Midden-Groningen? Op de Facebook en Twitter deelt de gemeenteraad de komende weken meer informatie.

Het volledige lokale programmaplan voor het NPG kunt u lezen op bestuur.midden-groningen.nl bij de stukken van de raadscommissievergadering van 20 oktober.

 

Terug naar nieuws