Gemeenteraad Midden-Groningen: 5% van NPG gelden voor ideeën inwoners

29 oktober 2020

Gisteravond kwam de gemeenteraad van Midden-Groningen (digitaal) bijeen om een besluit te nemen over het lokale programmaplan ‘Hart voor Midden-Groningen’ in het kader van het Nationaal Programma Groningen. De meerderheid van de raadsleden stemde in met het plan van het college van B&W onder voorwaarde dat 5% van de beschikbare 95 miljoen gereserveerd wordt voor ideeën en initiatieven van de inwoners.

 

Actieve inbreng van inwoners

Het college heeft de afgelopen maanden samen met inwoners, organisaties en bedrijven een plan gemaakt voor Midden-Groningen. De gemeenteraad is echter van mening dat er door de COVID-19 maatregelen te weinig gelegenheid is geweest voor voldoende contact met de inwoners over de besteding van de NPG gelden. Door 4,75 miljoen te reserveren in het budget van het lokale NPG, kunnen inwoners alsnog een actieve inbreng hebben en plannen indienen.

 

Uitwerking

Hoe de plannen door de inwoners ingediend kunnen worden en wat de randvoorwaarden zijn, gaan de gemeenteraad en het college van B&W de komende tijd uitwerken.

 

Startkapitaal

Het Rijk heeft benadrukt dat de NPG gelden een startkapitaal voor de regio zijn. De gemeenteraad ziet dat er voor de volledige uitvoering van de lokale NPG plannen extra gelden nodig zijn. Ze roept het college van B&W dan ook op om dit blijvend op de agenda van de overleggen met Den Haag te zetten.

 

Voortgang schade en versterken

Om de plannen vanuit het NPG te laten slagen, is het een voorwaarde dat het schadeherstel en het versterkingsproces in de gemeente onverminderd doorgaat. De gemeenteraad maakt zich grote zorgen over de voortgang hiervan. Ze hebben het college van B&W opgeroepen samen met de regio te zorgen voor een versnelling van de versterking.

 

Terug naar nieuws