Raadsnieuws 4 maart 2021

10 maart 2021

Raadsnieuwsklein

Op 4 maart kwam de gemeenteraad (digitaal) bijeen voor de tweede raadsvergadering van 2021. Voorzitter was burgemeester Adriaan Hoogendoorn en er waren 29 raadsleden aanwezig.

 Meertmoand, dialectmoand

In het kader van Meertmoand, dialectmoand, opende voorzitter Adriaan Hoogendoorn de raadsvergadering met het gedicht “Moi” van mevr. Leemhuis-Kleefsman uit Sappemeer. De andere raadsleden openden (waar mogelijk) hun betoog bij het onderwerp Ouderenbeleid in het Gronings.

De volgende onderwerpen zijn in de raadsvergadering besproken:

Nieuwe benoeming

Dhr. Croeze wordt tijdelijk benoemd als raadslid voor de SP. Hij vervangt mevrouw Polat.

Nieuwe accountant voor de gemeente Midden-Groningen

Omdat het huidige contract met de accountant afloopt, moet er een nieuw contract worden afgesloten. Met een Europese aanbestedingsprocedure is de Hofsteenge Zeeman Groep (HZG) geselecteerd als accountant voor Midden-Groningen. De raad stemt unaniem in met de benoeming van HZG tot nieuwe accountant voor de komende jaren.

Inspreekrecht

Mevrouw Kopenga uit Steendam spreekt in over de aankoop van een perceel van 1 ha achter de woningen aan het Damsterweg 3-29 in Steendam. De bewoners zijn al sinds 2017 bezig om deze grond aan te kopen van de gemeente ter vergroting van hun eigen perceel. Wethouder Boersma geeft aan dat de gemeente daar op dit moment helaas nog steeds geen uitsluitsel over kan geven, maar dat zeker voor de zomer zal doen. De eventuele verkoop en inrichting van het perceel raakt ook andere projecten in Steendam, vooral de versterking van het afwateringskanaal.

Vaststelling bestemmingsplan Kindcentrum Woldwijck 2

Op 30 januari 2020 heeft de raad het bestemmingsplan Woldwijck 2 vastgesteld. Naar aanleiding van een tegen dit plan ingediend beroep heeft de Raad van State een gebrek in het besluit geconstateerd. De gemeente moet dit gebrek herstellen. Zodoende is dit bestemmingsplan opnieuw in procedure gebracht. In deze vergadering wordt het bestemmingsplan als hamerstuk goedgekeurd door de raad en is daarmee opnieuw vastgesteld.

Ouderenbeleid

In de gemeente Midden-Groningen werken we met inclusief beleid. Dit houdt in dat we niet voor alle groepen in onze samenleving apart beleid maken. Voor de groep ouderen hebben we echter een uitzondering gemaakt, omdat er grote maatschappelijke vraagstukken liggen die het dagelijks leven van ouderen raken. Hiervoor is een plan gemaakt en dat is nu voorgelegd aan de raad. De raad vindt het heel goed dat er een plan speciaal voor het oudere deel van de inwoners van Midden-Groningen is gemaakt, maar wil wel graag dat de doelen concreter worden, de financiën goed afgedekt worden èn dat er dit jaar nog een goed plan van uitvoering komt te liggen. Na de toezegging van wethouder Boersma gaat de raad unaniem akkoord met het plan voor ouderen beleid.

Motie over huishoudelijke hulp

Meerdere partijen dienen een motie in over de financiering van de huishoudelijke hulp. Dit ter ondersteuning van dezelfde motie die ook in andere gemeenten is ingediend. Het wordt voor gemeenten steeds moeilijker om grip te houden op de uitgaven in het sociale domein. De huishoudelijke hulp werkt op dit moment met een abonnementstarief. Dus het inhuren van de huishoudelijke hulp kost voor iedereen hetzelfde. De oproep is om terug te gaan naar maatwerk, waarbij ook gekeken wordt naar het inkomen van inwoners. Alle fracties nemen de motie aan en doen een oproep aan het college om dit samen met de andere Groningse gemeenten onder de aandacht te brengen in Den Haag.

Het verslag is verschenen in de Regiokrant van 10 maart 2021. Bekijk de PDF hier.

Terug naar nieuws