Gemeenteraad laat zich informeren over mogelijkheden uitschakelen verlichting op windmolens

16 maart 2021

De gemeenteraad van Midden-Groningen heeft al meerdere keren aandacht gevraagd voor mogelijkheden om de hinderlijke verlichting op de windmolens aan de N33/A7 uit te schakelen. Strenge regelgeving zorgt ervoor dat dit op korte termijn niet mogelijk lijkt, terwijl alle betrokken partijen hun medewerking willen verlenen. Reden voor de gemeenteraad Midden-Groningen om zich te laten informeren over de actuele regel- en wetgeving rondom de verlichting op windmolens.

Motie Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft onlangs een motie van Dhr. Moorlag aangenomen waarin verzocht wordt om de lichthinder van windmolens binnen twee jaar weg te nemen.

Informatiebijeenkomst 18 maart

De raad heeft Dhr. Veldink, Lecturer Sustainability, Energy and Business Ethics aan de Hanzehogeschool in Groningen uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Dhr. Veldink is expert op gebied van de wet- en regelgeving rondom de verlichting op windmolens. Ook werkt hij al langere tijd aan een convenant om overheden, maatschappelijke organisaties en eigenaren van windmolenparken bij elkaar te brengen om de politieke druk op te voeren.

Informatiebijeenkomst live volgen

De informatiebijeenkomst is op 18 maart vanaf 15:00 uur voor iedereen live te volgen via de website van de gemeenteraad: bestuur.midden-groningen.nl
Een opname is via dezelfde website ook terug te luisteren.

Terug