Raadsnieuws 3 juni 2021

08 juni 2021

Raadsnieuwsklein

Op 3 juni kwam de gemeenteraad (digitaal) bijeen voor de raadsvergadering. Voorzitter was burgemeester Adriaan Hoogendoorn en er waren 28 raadsleden aanwezig.

Vaststelling van de RES 1.0.

Op de agenda staat de Regionale Energie Strategie 1.0 voor de provincie Groningen. De basis hiervoor is het Nationaal Klimaatakkoord dat in juni 2019 door het kabinet werd gepresenteerd. Het doel is om in 2030 de CO₂ uitstoot sterk te hebben verminderd. Elke energieregio kan hierbij aangeven hoeveel ze kunnen (en willen) bijdragen aan de winning van 35 TWh duurzame energie op land in 2030.

Wat betekent dit voor de provincie Groningen?

De RES Groningen (gemeenten, provincie en waterschappen) heeft een voorstel gemaakt om 5,7 TWh op te wekken. Deze 5,7 is opgebouwd uit 4,1 TWh opgewekt in windparken en zonneparken. Dit gaat om bestaande wind- en zonneparken. 1,6TWh moet komen uit nieuwe plannen vanuit de gemeenten.

Wat vindt de gemeenteraad van Midden-Groningen?

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel van de RES 1.0. Echter wel met de kanttekening dat ze vinden dat Midden-Groningen haar bijdrage aan wind- en zonneparken al wel heeft geleverd.  PvdA, SP, ChristenUnie, CDA, GroenLinks en D66 stemden voor. GemeenteBelangen, VVD en Fractie Henk Bos stemden tegen.

Elke gemeente is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage aan de RES en kan daar door andere gemeenten niet op aangesproken worden. Echter de raad roept wel op tot solidariteit van andere gemeenten die grenzen aan Midden-Groningen om de overlast van wind- en zonneparken voor de inwoners van Midden-Groningen te beperken.

Het college van Midden-Groningen heeft deze week duidelijk aangegeven dat er geen ruimte meer is voor windparken in Midden-Groningen. De gemeenteraad steunt het college via een motie.

Het verslag staat ook in de Regiokrant van 9 juni. Bekijk de PDF hier.

Terug naar nieuws