Gezamenlijke reactie volksvertegenwoordigers en bestuurders op parlementaire enquête

09 maart 2023

Gezamenlijke reactie volksvertegenwoordigers en bestuurders op parlementaire enquête

De gemeenteraad van Midden-Groningen heeft samen met andere lokale en regionale volksvertegenwoordigers en bestuurders gereageerd op de uitkomsten van de parlementaire enquête gaswinning. Deze verklaring is tijdens een gezamenlijke bijeenkomst op woensdagavond 8 maart in De Molenberg in Delfzijl overhandigd aan de Tweede Kamerleden die het woord voeren over de gaswinning.

Lees hier de volledige tekst van de verklaring:

VERKLARING

Van de volksvertegenwoordigers en bestuurders van de Groninger gemeenten, de provincie en de waterschappen bijeen in Delfzijl op 8 maart 2023, in reactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie "Groningers boven gas".

Wij voelen ons eindelijk gehoord en gezien door de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie: “Groningers boven gas”. De wanhoop, machteloosheid, de scheuren in ziel, huizen en monumenten, het wantrouwen, langslepende procedures, de angst en zorgen van kinderen; een ongekende tragedie nu vastgelegd, zwart op wit.

Wij eisen dat de Groningers recht wordt gedaan.

Wij roepen de Tweede Kamer op om deze conclusies over te nemen, en daarmee de lang geleden begonnen en jarenlang opgebouwde ontstane ereschuld aan alle Groningers en generaties die na ons komen te erkennen en in te lossen.

Wij verwachten dat het kabinet minimaal alle aanbevelingen onmiddellijk en volledig opvolgt en uiterlijk in september 2023 een plan van aanpak presenteert om de daad bij het woord te voegen. Koste wat het kost.

Daar hoort bij dat prioriteit wordt gegeven aan het direct opheffen van het leed en de frustraties van gedupeerden van de gaswinningsproblematiek.

  • stop het wantrouwen
  • stop de juridische en administratieve strijd tegen onze inwoners
  • bied snel duidelijkheid over de versterking
  • bied gelijkheid in de behandeling van onze inwoners
  • ontzorg gedupeerden financieel en mentaal

Om vervolgens de structurele achterstelling van ons gewest, de structurele ontkenning van de diepe sporen van de gaswinning in de Groningse samenleving en het Groninger landschap, om te zetten in een structurele decennialange investering van miljarden.

  • compenseer alle leed dat onze inwoners is aangedaan
  • investeer in onze gemeenschappen, wijken en dorpen
  • investeer voor generaties in veilig wonen en in brede welvaart
  • geef regie en vertrouwen aan onze inwoners
  • luister en werk samen met de inwoners van Groningen, ondernemers en maatschappelijke partijen, gemeenten en provincie.

Groningen: van win(st)gewest naar Pronkjewail!

Naast de gemeenteraad en het college van Midden-Groningen hebben ook de raden en colleges van Het Hogeland, Oldambt, Eemsdelta, Groningen, Westerkwartier, Stadskanaal, Pekela, Veendam en Westerwolde, Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten, en de algemeen en dagelijks besturen van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.

De bijeenkomst is terug te kijken via deze link

Voorlezen van de verklaring aan Tweede Kamerleden

 

Terug naar nieuws