Terugblik raadsvergadering 6 april 2023

12 april 2023

Terugblik raadsvergadering

Terugblik raadsvergadering 6 april 2023

Op donderdag 6 april vergaderde de gemeenteraad van Midden-Groningen over onder meer de onderhandelingen met het kabinet naar aanleiding van de parlementaire enquête gaswinning. Lees hieronder een terugblik op de raadsvergadering.

Ereschuld

Onlangs hebben de provincie, gemeenten en waterschappen een pakket gepresenteerd om de ‘ereschuld’ aan de Groningers in te lossen. Dit naar aanleiding van de uitkomsten van de parlementaire enquête gaswinning. In het pakket wordt gevraagd om in te zetten op schadeherstel en versterking, leefbaarheid, duurzaamheid, onderwijs, werk en bereikbaarheid. Om nieuw perspectief te kunnen bieden is naar verwachting een investering van 30 miljard euro nodig.

De gemeenteraad heeft aangegeven dat de tijd van ‘vragen’ voorbij is, maar er gesproken moet worden over ‘eisen’. Samen met inwoners en volksvertegenwoordigers moet worden gekeken hoe de ereschuld het beste kan worden ingelost. Het is belangrijk om nu aan de gang te gaan, vertrouwen te geven aan inwoners en oog te hebben voor toekomstige generaties Groningers. De raad wil hierover het gesprek blijven aangaan.

Andere onderwerpen

De raad heeft daarnaast ingestemd met de volgende voorstellen:

  • De visie, het organisatieplan en het regionaal dekkingsplan voor de brandweerzorg tot 2030.
  • Enkele wijzigingen en verschuivingen binnen programma’s in de huidige begroting.
  • Het verzamelbestemmingsplan 2022. Hierin staan ruimtelijke wijzigingen voor negen locaties in de gemeente, zoals woonhuizen en bedrijven.
  • Het plan groen met de visie op het groenbeheer in de gemeente. Er is voor gekozen linten, buurtgroen, centra en bedrijventerreinen op een basisniveau te onderhouden. Met inwoners en ondernemers wordt gekeken of er behoefte is extra onderhoud te plegen. De begraafplaatsen en het gebied rond het Huis van Cultuur en Bestuur in Hoogezand worden standaard op een hoog niveau onderhouden.

Wilt u alle uitslagen van de stemmingen, stukken en besluiten nog eens rustig bekijken? Klik dan hier. Op deze pagina kunt u de raadsvergadering ook (in delen) terugzien.

Terug naar nieuws