Organisatie

Spring naar

Leden

Bestuur & Organisatie

Gemeenteraad

Gemeenteraad
33 zetels

College van B&W

College van B&W

Griffie

Griffie

Commissies

Agendacommissie

Agendacommissie

Fractievoorzittersoverleg

Fractievoorzittersoverleg

Auditcommissie

Auditcommissie

Werkgeverscommissie

Werkgeverscommissie

Begeleidingscommissie raadsakkoord

Begeleidingscommissie raadsakkoord

Werkgroep omgevingswet

Werkgroep omgevingswet

Werkgroep Nationaal Programma

Werkgroep Nationaal Programma

Rekenkamer

Rekenkamer

Fracties

GemeenteBelangen Midden-Groningen

GemeenteBelangen Midden-Groningen
8 zetels

Boer & Burger Partij Midden-Groningen

Boer & Burger Partij Midden-Groningen
5 zetels

PvdA

PvdA
4 zetels

SP

SP
3 zetels

CDA

CDA
3 zetels

ChristenUnie

ChristenUnie
3 zetels

VVD

VVD
2 zetels

Groen Links

Groen Links
2 zetels

D66

D66
2 zetels

BBB-LMG

BBB-LMG
1 zetel
Ophalen gegevens

Historie

Bestuur & Organisatie

Fracties

Ophalen gegevens